De school dat vasten heet

De school dat vasten heet

 

Alle lof aan Allah (swt) die ons in staat heeft gesteld om de Ramadan te bereiken. Moge Allah (swt) ons in deze gezegende maand in staat stellen om naast het vasten ook onze nachtgebeden uit te voeren en Moge Allah (swt) ons laten behoren tot degene die Hij (swt) zal behoeden van het hellevuur. Amien.

Het vasten is een school, een school waarin een ieder van ons wijze lessen kan leren, jong of oud , man of vrouw, rijk of arm, zwak of sterk, iedereen kan van deze school lering trekken.

Hier volgen een vijftal punten die wij o.a kunnen leren in de school van het vasten:

1-Het beseffen dat Allah (swt) ons altijd ziet, ook al zien we Hem niet Hij ziet ons. Of we nu alleen zijn of in gezelschap van anderen, Allah (swt) ziet ons altijd. Daarom is het bij het vasten zo dat de moslim altijd ervan bewust is dat Allah (swt) hem of haar ziet of de moslim nu in gezelschap is van anderen of helemaal alleen, een moslim vast en dat doet de moslim enkel voor zijn Heer Allah de Almachtige. Dit is ook de reden waarom de vastende direct door Allah (swt) wordt beloond. In een hadith Qutsi staat vermeld dat Allah (swt) ons heeft geleerd: ”IEDERE DAAD VAN DE ZOON VAN ADAM IS VOOR HEM, BEHALVE HET VASTEN.HET VASTEN IS VOOR MIJ EN IK ZAL HEM ERVOOR BELONEN”.

2-Wat we ook in de school van het vasten leren is geduld, Allah (swt) heeft ons in vele nobele verzen bevolen om geduldig tezijn, de Alachtige zegt in Zijn Nobele Boek:<<”O JULLIE DIE GELOVEN, WEEST GEDULDIG, EN WEEST STANDVASTIG, SLUIT DE RIJEN EN VREEST ALLAH.HOPELIJK ZULLEN JULLIE WELSLAGEN”>>  (Surat al-Imraan vers 200.) Onze geliefde Profeet Mohamad (vzmh) heeft het geduld ook als een soort licht (nour) beschreven.

Een vastende onthoud zich van eten drinken en gemeenschap met de partner terwijl dit allemaal toegestane zaken zijn, maar een moslim weerhoud zich van deze toegestane zaken gedurende de dag omdat hij hierdoor gehoor geeft aan de bevel van Allah swt en de moslim hoopt hiermee de tevredenheid van Allah (swt) te krijgen. Onze geliefde profeet Mohamad (vzmh) heeft gezegd:wie in (de maand) ramadan vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah),al zijn voorafgaande zonden zullen hem vergeven worden”.

3-We leren van het vasten ook dat we solidair met de armen en de behoeftigen moeten zijn. Veel arme mensen hebben niet eens een stuk brood of water tot hun beschikking. Door te vasten voelen we en ervaren we letterlijk wat deze arme mensen moeten doormaken. En door met deze arme mensen mee te leven leert de vastende ook begrip voor deze mensen te tonen, de vastende wordt hierdoor ook gemotiveerd om deze arme mensen in woord en daad te helpen. Een vastende vast gedurende de dag maar weet precies hoelaat en zelfs wat voor soort eten hij aan het einde van de dag op zijn bord krijgt, maar armen lijden de gehele dag honger en de zekerheid dat ze aan het einde van de dag zullen eten en drinken hebben ze niet, elke dag weer voeren ze een strijdt tegen de honger.

4-Wat we ook leren van het vasten is om allerlei soorten verleidingen en begeerten waarmee we in dit leven te maken krijgen de baas tezijn. Deze innerlijke strijdt die een moslim tegen deze verleidingen en begeerten voert is zo belangrijk dat de beloning hiervan het meest hoge is wat een moslim zich kan veroorloven en dat is het paradijs. De Verhevene zegt in Zijn Nobele Boek:<<”EN WAT BETREFT DEGENE DIE DE MACHT VAN ZIJN HEER VREESDE EN DE ZIEL WEERHIELD VAN SLECHTE BEGEERTEN. VOORWAAR, HET PARADIJS IS DE VERBLIJFPLAATS”>> (Surat Nazihat vers 40/41).

Onze geliefde Profeet Mohamad (vzmh) heeft ons in een hadith geleerd dat een verstandige persoon iemand is die zichzelf constant berecht en beoordeeld en goed werk verricht voor na de dood en de onverstandige is degene die zijn slechte begeertes volgt en tevens het goede van Allah (swt) wenst.

5-Taqwa (Godsvrees), en dit is wel de meest belangrijke les die wij in de school van het vast leren , het is zelfs zo dat Allah de Almachtige het vasten verplicht heeft gesteld zodat wij Taqwa verkrijgen. De Almachtige zegt in Zijn Nobele Boek:<<”O JULLIE DIE GELOVEN, HET VASTEN IS JULLIE VERPLICHT, ZOALS HET OOK VERPLICHT WAS VOOR HEN VÓÓR JULLIE,HOPELIJK ZULLEN JULLIE (ALLAH) VREZEN) (Surat al-Bakara vers 183).

 

Moge Allah (swt) ons standvastigheid en acceptatie schenken en de moslims over de hele wereld bijstaan , Amien Amien walhamdoelilahirabilalamien