De vijf basis gemeenschappelijke uitgangspunten

                                                                                                                     

De vijf basis gemeenschappelijke uitgangspunten.

Mensen die een bepaalde religie belijden en mensen die een gezond verstand bezitten zijn het er over eens dat als we met zijn allen de volgende vijf basis gemeenschappelijke uitgangspunten in acht nemen er in elke maatschappij vrede harmonie en gemoedsrust zal zijn.De Islaam verplicht ons om deze vijf zaken te respecteren, en het zijn rechten te geven.Deze zaken zijn, religie, de ziel, het verstand, voortplanting en levensbehoeftes.

1-De Religie.

In de Islam is er geen dwang in de godsdienst, het is in de Islaam niet toegestaan om iemand met dwang te laten bekeren, de Almachtige zegt in Zijn nobele boek<<”ER IS GEEN DWANG IN DE GODSDIENST ”>>(Hoofdstuk 1 ‘de Koe’ vers 256).De Islaam is een religie dat op een vreedzame manier omgaat met andere religies in elke gemeenschap .De Islaam heeft respect voor andere religies en laat deze in hun waarde.

2-De ziel.

De Islaam eerd de mens in zijn algemeenheid, de Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<” EN VOORZEKER,WIJ HEBBEN DE KINDEREN VAN ADAM GEEERD.WIJ BRACHTEN HEN OP HET LAND EN OP DE ZEE. WIJ GAVEN HUN LEVENSONDERHOUD VAN HET GOEDE EN WIJ BEVOORRECHTTEN HUN MET EEN PRIVILEGE BOVEN VELE VAN DE ANDERE SCHEPSELS DIE WIJ HEBBEN GESCHAPEN”>> (Hoofdstuk 17 ‘de Nachtreis’ vers 70). De Islaam geeft elk ziel recht op leven,  zelfmoord is bijvoorbeeld verboden in de Islaam omdat de Islaam voorschrijft dat de mens behalve zijn eigen ziel ook de ziel van andere behoort te respecteren, de Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<“EN DOODT ELKAAR NIET.VOORWAAR, ALLAH IS VOOR JULLIE MEEST BARMHARTIG. EN WIE DAT OP VIJANDIGE EN ONRECHTVAARDIGE WIJZE DOET, ZULLEN WIJ IN DE HEL WERPEN.EN DAT IS VOOR ALLAH GEMAKKELIJK.“>>(Hoodstuk 4 ‘de Vrouwen’ vers 29/30) De Almachtige zegt ook hieromtrent in een ander vers: <<”EN DOODT GEEN ZIEL WAARVAN ALLAH (HET DODEN) VERBODEN HEEFT VERKLAARD BEHALVE VOLGENS HET RECHT ”>>(Hoofdstuk 17 ‘de Nachtreis’ vers 33) Allah swt heeft het doden van één enkele ziel vergeleken met het doden van alle mensen, de Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<”DAAROM HEBBEN WIJ DE KINDEREN VAN ISRAEL VOORGESCHREVEN DAT VOOR WIE EEN ZIEL DOODT-NIET (ALS VERGELDING) VOOR EEN ZIEL OF HET VERDERF ZAAIEN OP AARDE- HET IS ALSOF HIJ ALLE MENSEN DOODDE EN DAT VOOR WIE IEMAND LAAT LEVEN, HET IS ALSOF HIJ ALLE MENSEN DEED LEVEN”>>(Hoofdstuk 5 ‘de Tafel’ vers 32).

3-Het verstand.

Wat de mens tot mens maakt en hem onderscheidt van dieren en alle andere schepselen is het verstand, het is verstand waarom  de mens de verantwoordelijkheid van de godsdienstige plichten op zich heeft genomen de Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<”VOORWAAR, WIJ HEBBEN DE AMANA ”GODSDIENSTIGE PLICHTEN” AAN DE HEMELEN EN DE AARDE EN DE BERGEN AANGEBODEN, MAAR ZIJ WEIGERDEN DEZE TE DRAGEN EN ZIJ WAREN ER BEDUCHT VOOR, MAAR DE MENS NAM DEZE OP ZICH. VOORWAAR, HIJ IS ONRECHTVAARDIG EN ONWETEND”>>(Hoofdstuk 33 ‘De bontgenoten’ vers72)  Allah swt heeft elke vorm van beschadiging van het verstand verboden, zoals inname van alcohol, drugs, en allerlei andere drugs gerelateerde genotsmiddelen.

4-De voortplanting.

De voortplanting, het verspreiden van de mens in de Islaam, behoort te geschieden volgens de islamitische regelgeving dat van toepassing is op de man en de vrouw.  De Islaam beveelt dat de man respect moet tonen voor zijn vrouw en andersom, hierdoor zal er liefde en barmhartigheid ontstaan binnen het huwelijk.De Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<”EN HET BEHOORT TOT ZIJN TEKENEN DAT HIJ JULLIE UIT AARDE HEEFT GESCHAPEN, WAARNA JULLIE JE TOEN ALS MENSEN VERSPREIDDEN ”>>(Hoofdstuk 30 ‘de Romeinen’ vers 20)

5-De levensbehoeftes.

De Islaam moedigt aan om te werken en beveelt ons om inkomsten op een eerlijke en zuivere manier te verdienen. Een moslim dient zich als hij werkeloos is volledig in te zetten voor het vinden van eem baan om zich en anderen te voorzien in levensonderhoud, een gezonde moslim dient te werken voor zijn kost. de Almachtige zegt in Zijn nobele boek:<<”HIJ IS DEGENE DIE DE AARDE VOOR JULLIE BEGAANBAAR HEEFT GEMAAKT. WANDELT DAN OVER HAAR ZIJDEN EN EET VAN ZIJN VOORZIENINGEN.EN TOT HEM IS DE OPWEKKING“>>(Hoofdstuk 67 ‘de Heerschappij’ vers 15) De Islaam verbiedt om geld op een onrechtmatige manier te verdienen, zoals door diefstal, vervalsing. oplichting etc. Na al het nodige moeite te hebben gedaan  moet een moslim er zich ook van bewust zijn dat uiteindelijk zijn rizk (voorzieningen)  door Allah swt is bepaald en niemand zal sterven voordat zijn rizq op is en voordat zijn levensduur erop zit.Ibn Masoud (r.a) vermeld dat onze geliefde profeet Mohammad ons heeft geleerd dat Djibriel (as) hem s.a.w heeft laten weten dat geen ziel zal sterven voordat hij zijn rizq (zijn voorzieningen) opgemaakt heeft.Vrees Allah en wees redelijk en gematigd bij het zoeken naar voorziening.En als de voorziening uitblijft,ga het dan niet proberen te verkrijgen door ongehoorzaamheid aan Allah.Wat er bij Allah is aan toegestane (halaal) voorzieningen, kan alleen worden verkregen door gehoorzaamheid aan Hem”. (vermeld in AL-Hakim)

Het respecteren en praktiseren van deze 5 genoemde basis gemeenschappelijke uitgangspunten geeft tot resultaat dat mensen ongaacht afkomst en religie met elkaar in vrede en met respect, barmhartigheid, en in gemoedsrust kunnen leven in een goede en gezonde maatschappij. En deze boodschap behoort tevens ook tot één van de basisprincipes van de Islaam.

 

Moge Allah swt ons allen leiden tot het goede, amin amin amin walhamdoulilahirabilalamien.