Raad van State legt bom onder verbod op onverdoofd slachten

Raad van State legt bom onder verbod op onverdoofd slachten

Het rechtscollege oordeelt nu kritisch over de voorstellen die werden voorgelegd. Net als in een eerder advies uit 2006 zegt de Raad van State nu dat zo’n verbod botst met de vrijheid van godsdienst. Door te verplichten om dieren te verdoven voor ze ritueel geslacht worden, wordt “op een onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de godsdienstvrijheid”. “De voorgestelde maatregelen maken het immers voor een aantal gelovigen onevenredig moeilijk om vlees aan te schaffen en te consumeren dat door hen in overeenstemming met hun religieuze voorschriften wordt geacht”, staat in het advies.

Er mogen volgens de Raad van State wel stappen gezet worden om het dierenleed bij rituele slachtingen te beperken, maar een algemeen verbod op onverdoofd slachten is een miskenning van de vrijheid van godsdienst.

”Ruimte om verder te werken”

Finaal legt de Raad van State de bal wel in het kamp van de decreetgever. “Uiteindelijk zal het aan de decreetgever toekomen om het evenwicht te bepalen tussen de eerbied voor de vrijheid van godsdienst enerzijds en het streven om het dierenleed terug te dringen, anderzijds, daarbij rekening houdend met de grondwettelijke en verdragsrechtelijke bescherming van de grondrechten”, staat er.

Net in dat laatste element ziet indiener Hermes Sanctorum (Groen) nog perspectief. “Het advies is veel genuanceerder dan het vorige uit 2006 en biedt wel ruimte om op verder te werken. Eigenlijk dringt de Raad van State vooral aan op overleg. We moeten er nu voor zorgen dat we voldoende inspelen op die vraag tot overleg”.

Geding door moslimorganisaties

Verschillende moslimorganisaties hebben eveneens voor de Brusselse rechtbank van algemene aanleg een geding aangespannen tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die had besloten om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest niet langer toe te laten. Volgens de moslimorganisaties is dat in strijd met de godsdienstvrijheid en betekent de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten.

“In 2014 werden voor het Offerfeest 36.000 schapen geslacht maar de officiële slachthuizen kunnen er slechts 11.000 per dag aan”, zei meester Joos Roets voor de moslimorganisaties. “De minister heeft geen enkele maatregel genomen om die capaciteit zelfs tijdelijk te verhogen. Het verbod om op tijdelijke slachtvloeren onverdoofd te slachten, betekent dus dat heel wat moslims geen schaap zullen kunnen slachten voor het Offerfeest, het belangrijkste feest van die gemeenschap.”

 

http://www.gva.be/cnt/dmf20160629_02362777/raad-van-state-legt-bom-onder-verbod-op-onverdoofd-slachten