vrijdag preek 11 jan 2018 Het afkeer van de jongeren om te trouwen

Het afkeer van de jongeren om te trouwen

Beste gelovigen de vrijdagpreek van vandaag gaat over een onderwerp dat verspreid is en dat veel problemen veroorzaakt. Deze zaak is het afkeer hebben van jongens een meisjes om te trouwen. 

Eerste een vooral trouwen is een soenna van de profeten. Allah swt zei in soura Ar-Raad vers 38: ” En we hebben vóór jou tijd gezanten gezonden en wij hebben hen echtgenoten en nageslachten gegeven”. In sora ArRoem vers 21 Allah swt zei: ” En behoort tot zijn tekenen dat hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen opdat jullie rust bij haar vinden. En hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”

Ook vinden wij verschillende ahadith waarin de profeet Mohammed saw ons aanspoort om te trouwen, zoals de hadith overgeleverde in de sahihayn door Ibn Massoed moge Allah tevereden met hem zijn dat de profeet saw zei: ” O jullie jongelingen, wie van jullie het zich kan veroorloven om te trouwen, laat hem trouwen, want het zal hem helpen zijn blik neer te slaan en hem beschermen .”

Het verschijnsel van het afkeer hebben om te trouwen is tegenstrijdig met de heilge koran en de soenna van de profeet Mohammed saw en van alle profeten.

Oorzaken van het afkeer hebben om te trouwen:

– Vrees om de verantwoordelijkheid te nemen leidt ertoe dat jongeren het afkeer hebben om te trouwen. Wij geven raad zowel aan de jongens als aan de meisjes om te denken aan te trouwen, het is een aspect van  verantwoordelijkheid dragen, een teken van de maturiteit en een sterke persoonlijkheid. Met de hulp van Allah swt verdwijnt de angst om te trouwen.

– Het overdrijven in de kosten: ( verloving, huwelijksfeest, woning, duur meubels …) leiden ertoe naar het afstand nemen van trouwen. Wij geven raad aan de ouders om zuiniger te zijn met de uitgaven van het huwelijk. De baraka van Allah swt zal aanwezig zijn met een goede beheer van de uitgaven tijdens een huwelijk.

– De probleem tussen de ouders of echtscheidingen laat de jongeren afstand nemen van trouwen en krijgen een negatieve beeld over het huwelijk. Hier geven wij raad aan de ouders om hen

geschillen binnenkamers op te lossen zodat hun problemen geen negatieve invloeden zouden kunnen hebben op jongeren en om te vermijden dat jongeren vrees krijgen van het trouwen.

– Aanwezigheid van slechte huwelijks ervaringen bij buren of binnen de familie of vrienden zoals scheidingen kan er ook voor zorgen dat jongeren afstand nemen van trouwen. Maar deze jongeren moeten niet kijken naar die slechte voorbeelden. Wij raden aan om goed na te denken vóór het huwelijk: doua doen aan Allah swt, raad vragen en niet alleen op gevoelens rekenen.

– Trouwen vervangen door “zina” of overspel veroorzaakt het afkeer hebben om te trouwen. Zina is haraam en een van de grote zonden. Allah swt zei in soera al israa vers 32: “En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en een slecht manier van doen.”

Beste gelovigen, wij raden de jongeren aan om deze zaken in acht te nemen en stappen richting het huwelijk te ondernemen en zich te baseren op Allah swt. Want als een huwelijk is gebaseerd op de tevredenheid van Allah swt dan is geluk gegarandeerd.

Wij vragen de ouders het nodig hulp en steun aan de jongeren die willen trouwen te verlenen.

Wij vragen Allah swt dat jongeren goed echtgenoot of echtgenote vinden. Amin walhamdoelillahi rabi laalamien.