vrijdag preek 15 feb 2019 Samenwerking en de positieve invloed ervan op de stabiliteit van gezinnen.

Samenwerking is één van de grote eigenschappen die aangespoord en gestimuleerd worden binnen de Islam. Allah de verhevene zei: <<en helpt elkaar in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkaar niet in zonde en overtreding>>. Samenwerking is een zeer groot en uitgebreid onderwerp, vandaar we ons enkel zullen beperken tot samenwerken binnen het gezinsleven. Het gezinsleven is een leven van partnerschap en samenwerking, daarom wordt je echtgenot (e) ook je partner genoemd. Een geslaagd gezinsleven is een leven dat op samenwerking gebaseerd is, zo zal geen enkel gezinslid zich verheven voelen om anderen niet te willen helpen of anderen niet tot dienst te zijn. Onze profeet Mohammed vrede zij met hem kunnen we hier als beste voorbeeld nemen: telkens wanneer hij thuis kwam, stelde hij zich altijd ter beschikking van zijn gezin. Hij naaide zelf zijn kledij, herstelde zelf zijn schoenen en melkte ook zijn ooi met zijn nobele handen. Vermits er een zeer grote verantwoordelijkheid op de schouders van de Profeet rustte, en hij zich bovendien ook over zijn volk ontfermde, kon hij toch nog tijd maken voor alledaagse taken binnen het gezinsleven. Zodoende kunnen we hieruit leren dat bescheidenheid en het belang van samenwerking belangrijke aspecten zijn binnen het gezinsleven. 

Vandaag de dag zijn de gezinslasten zwaar en wederkerend. Hieronder kunnen we verschillende verantwoordelijkheden onderscheiden waaronder:  op een rechtmatige manier inkomsten verwerven,  opvoeden van kinderen en opvolging  tijdens hun studies, huishoudelijke taken, administratie,   bezoek aan dokters en ziekenhuizen enz,…  

Kortom, wanneer alle lasten op de schouders van één partner terecht komen kunnen deze in die mate zo zwaar doorwegen dat hij/zij er ziek van kan worden. Doch wanneer man en vrouw elkaar goed ondersteunen zullen deze lasten beter verdeeld en verdraagbaar zijn. 

Het is ook belangrijk om het aspect ‘samenwerken’ mee te nemen binnen de opvoeding van de kinderen. Indien ouders op een goede manier samenwerken met elkaar, zullen kinderen ze als rolmodel nemen. Zo leren de kinderen aan om samen te werken en hun verantwoordelijkheden niet op anderen af te schuiven.  

Samenwerken bespaart tijd en inspanning, brengt plezier, rust en stabiliteit binnen het gezin en wekt bovendien veel levenslust op. Laat ons samen het advies van de profeet vrede zij met hem volgen: (“Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde”).  

De echtgenoot die een groot deel van zijn tijd buitenshuis doorbrengt door o.a.: café’s te bezoeken, te veel tijd met vrienden te spenderen en er eventueel een uitgebreid nachtleven erop na te houden, kan verschillende van zijn verantwoordelijkheden niet maximaal opnemen. Dit kan er soms toe leiden dat hij zijn kinderen enkel tijdens de  vakanties ziet, dit terwijl ze samen onder één dak wonen!!! Op deze manier verwaarloost hij zijn gezin en ook het advies van de profeet vrede zij met hem. 

De echtgenote die haar man en kinderen verwaarloost, heeft ook het advies van de profeet vrede zij met hem verwaarloosd.  

Wanneer de echtgenoten  verantwoordelijkheidszin hebben,  samenwerken, begrip voor elkaar tonen  en  genoeg tijd met hun kinderen doorbrengen  zullen ze op termijn hiervan de vruchten kunnen plukken. Zij zullen hierdoor kunnen genieten van een goed leven met genade en zegeningen, wat ten goede van maatschappij zal komen . Dit is wat we wensen en we smeken Allah s.w.t. daarvoor. 

Moge Allah het ons goed stellen en ons de stabiliteit in ons leven geven samen met onze gezinnen. Hij is de Alhorende,  de Nabije en de Verhorende van de smeekgebeden.