Vrijdagpreek 1 April 2022

Het aanbreken van de heilige maand Ramadan 

Eén van de grootste zegeningen van Allah de Almachtige op Zijn dienaren is het bereiken van de heilige maand Ramadan, deze gezegende en prachtige maand, die we met de wil van Allah de Gezegende en Verhevene, deze nacht mogen verwelkomen. Het is de maand van vasten, (nacht)gebeden, recitaties, en heel veel beloningen !

Allah de Verhevene zegt in soerah al Baqarah vers 185:

“De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid. Dus wie van jullie de nieuwe maan (van de eerste nacht) van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten.”

Deze maand is een maand van generositeit en van zegeningen. Maar wat er dit jaar anders aan deze maand is, is dat we er dubbel zoveel aan verlangen, de corona epidemie heeft ons twee jaar lang weerhouden om deze gezegende maand volledig te benutten. De profeet vrede zij met hem verwelkomde de heilige maand Ramadan met deze smeekbede: “O Allah, schenk het ons met zekerheid, geloof, veiligheid en islam. “ at Tirmithi

Deze smeekbede verrichten we na zonsondergang op de laatste dag van de maand Sha’ban.

Proficiat aan de gelovigen en dienaren van Allah swt, met de komst van Ramadan, de Profeet vrede zij met hem heeft verteld dat Ramadan tot Ramadan een boetedoening is voor wat er tussen hen is als grote zonden worden vermeden. In de twee Sahihs (al Bukhari en muslim) heeft Hurairah moge Allah tevreden met hem zijn overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: (Wie de Ramadan praktiseert in geloof en in afwachting voor een beloning, zijn eerdere zonden zullen worden vergeven).

Het kenmerk van deze maand is dat het ons vroomheid versterkt, dat in deze tijd zeer sterk verzwakt is in onze zielen en harten. Het grootste doel van vasten is dus om vroomheid terug te bereiken. De Almachtige Allah zegt in soerah al Baqarah 183:

“O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen die vóór jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.”

O dienaren van Allah, in deze maand krijgen we de voorspraak van het vasten en bidden, zoals vermeld in de Musnad van Imam Ahmad. Abdullah bin Amr bin Al-Aas, moge Allah tevreden zijn met hem heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: “het vasten en de Koran zullen een voorspraak houden en opkomen voor de dienaar op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: “O Heer, ik weerhield hem van voedsel en verlangens, accepteer mijn voorspraak. Vervolgens zegt de gezegende Koran: “O Heer, ik heb hem verhinderd om ’s nachts te slapen, aanvaard mijn voorspraak” De profeet vrede zij met hem zei: “Dan zullen ze hun voorspraak doen.”

Dienaren van Allah, tijdens de vastenperiode, van zonsopgang tot zonsondergang, worden onze smeekbeden verhoord. In Sunan al-Tirmidhi en de Musnad van Imam Ahmad heeft Abu

Hurairah moge Allah tevreden met hem zijn overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, moge Allah tevreden met hem zijn, die zei: (Drie hun smeekbeden worden niet verworpen: de vastende, tot hij zijn vasten verbreekt, de rechtvaardige imam, en de smeekbede van de onderdrukten.

Dienaren van Allah, dit is de maand van vrijgevigheid en liefdadigheid, en een van de grootste liefdadigheid in Ramadan is het verbreken van het vasten van een vastende persoon. In Sunan al-Tirmidhi heeft Zaid bin Khalid al-Juhani, moge Allah tevreden met hem zijn overgeleverd dat de Boodschapper van Allah vrede zij met hem, zei: “Degene die het vasten voor een vastende persoon verbreekt, zal een beloning krijgen die vergelijkbaar is met die van de vastende persoon, behalve dat er niets zal worden afgedaan van de beloning van deze vastende persoon.”

Tot slot raad ik de gelovigen aan om ijveriger, energieker en actiever te zijn gedurende de dagen en nachten van de Ramadan, want wat we vandaag hebben genoemd zijn een paar van de beloningen, zegeningen en geuren van Ramadan, de komende dagen en weken zullen we nog meer lessen en preken geven over deze gezegende maand.

Wij vragen aan Allah swt om ons te helpen bij het vasten en bij het bidden, onze daden te accepteren, en onze smeekbeden te horen, Hij is dichtbij, hoort, verhoort onze gebeden.