vrijdagpreek 1 maart 2019 smeekbede Ethiek en regels

Smeekbede (doe’ae), Ethiek en regels

Vandaag gaan we het hebben over een grote en belangrijke aanbidding. Een van de beste aanbiddingen waarmee een dienaar dicht bij Allah de verhevene komt en waarvan hij voordelen en beloningen krijgt, namelijk de smeekbede. Onze heer de verhevene heeft het ons aangeraden en zei: ۞ en jullie Heer zei: “roept mij aan, ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.۞ Ghaafir vers 60 en Hij zei: ۞ en wanneer mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, ik ben nabij, ik verhoor het smeekgebed van de smekende wanneer hij tot mij smeekt . Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen. ۞ Baqara vers 186

Allah de verhevene zei ook: ۞ En zaait geen verderf op aarde na de verbetering ervan ( door de aanwezigheid van de profeet) en roept Hem aan, ( zijn bestraffing) verzend en ( zijn Barmhartogheid) begerend. Voorwaar, Allah’s Barmhartigheid is dicht bij de weldoeners. ۞ Al-A’raaf vers 56

De smeekbede is een vorm aanbidding en het maakt niet uit of het smeekgebed van de smekende verhoord wordt of niet. In sunan At-tirmidie overgeleverd door Annoaman ibn Baschier moge Allah tevreden zijn over hem dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: ﴾ voorwaar het smeekgebed is de aanbidding ﴿ en in ander overlevering door Anas ibn Maalek moge Allah tevreden zijn met hem dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: ﴾ smeekbede is de essentie van aanbidding ﴿, in sunan ibn Madjah overgeleverd door Aboe Huraira moge Allah tevreden zijn met hem dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: ﴾ voorwaar hij die Allah niet smeekt, Hij zal boos op hem worden ﴿.

Door de smeekbede te verrichten zal de smekende van volgende voordelen kunnen genieten: Ofwel zal zijn smeekbede verhoord worden, of zal Allah hem beschermen van het kwade, of zal Allah hem de beloning uitstellen tot de dag des oordeels.

Etiquette en regels van de smeekbede (doe’ae):

> Oprechtheid tegenover Allah in het verrichten van de smeekbede. Het hart op de tong hebben tijdens het verrichten van smeekbede.

> Voordat we Allah aanroepen moeten we Hem lofprijzen zoals het Hem betaamt, en de gebeden uitspreken over boodschapper van Allah ﷺ.

> Woedoe doen, richten tot Qiblah en het opheffen van de handen.

> Ervoor zorgen dat je verdienste zuiver is (d.w.z. Halal) je werk en je inkomen moeten Halal zijn. Saad ibn waqaas moge Allah tevreden zijn over hem heeft de profeet ﷺgevraagd en zei “ O, Boodschapper van Allah! vraag Allah voor me dat mijn smeekbede verhoord zou worden” de profeet ﷺzei: ﴾ O, Saad! zorg ervoor dat je eten Halal is dan zal je smeekbede verhoord worden﴿. Daarna vertelde de Boodschapper van Allah ﷺ over een man, die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, die zijn handen naar hemel strekt (smekende): “O, Heer! O, Heer!” Dit terwijl zijn eten Haram is, zijn drank Haram is, zijn kleding Haram is en hij door Haram wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden?”

> Herhaaldelijk en met opdringerigheid Allah aanroepen zoals in Haith ﴾Roep Allah aan wanneer je zeker bent van een antwoord ﴿. Onze meester Omar moge Allah tevreden zijn over hem zei “Ik maak me geen zorgen voor verhoring maar ik maak me wel zorgen om smeekbede te verrichten. Wanneer ik geïnspireerd werd om smeekbede te verrichten zal de verhoring eraan gekoppeld zijn”.

> Wanneer sommige mensen iets vragen aan Allah en vertrekken vanuit de stelling: “we gaan proberen misschien worden we toch verhoord?” Deze wijze van denken is totaal verkeerd! Een smeekbede zal verhoord worden als je deze oprecht verricht met stelligheid en vertrouwen dat Allah deze smeekbede zal verhoren.

> Het antwoord niet haasten: Aboe huraira moge Allah tevreden zijn over hem heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah ﷺ zei:﴾ De dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet gehaast is en zegt “ ik heb gesmeekt en ik zie dat ik niet verhoord ben”﴿

> Dat de smeekbede ( doe’ae) geen haram zaken, zonde of het verbreken van familiebanden omvat. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een ouder smeekbede verricht tegen zijn/haar kinderen zoals b.v.: Allah vervloekt je of dat Allah je lelijk maakt. Het is belangrijk dat je zo’n smeekbeden vermijdt en in plaats ervan de rechtschapenheid en rechtvaardigheid voor je kinderen vraagt en je zegt: moge Allah je leiden , moge Allah van jou een rechtvaardige mens maken.

> Gebruik maken van situaties en tijden waarin de smeekbeden zullen verhoord worden.

* Voor wat betreft situaties:

Tijdens de Soedjoed ( het knielen), tijdens het reizen, wanneer het regent, vanaf het vasten tot het verbreken ervan, (iftar) en de smeekbede van de onschuldige en de rechtvaardige Imam.

* Voor wat betreft tijden:

De laatste derde van de nacht, vrijdag vanaf het moment dat de Imam de minbar (spreekgestoelte) bestijgt tot het gebed voorbij is, het laatste uur voor zonsondergang van elke vrijdag, meteen na de oproep van het gebed (adan), tussen adan en iqama (staan), voordat je de taslim uitspreekt van elk gebed, de dag van Aarafa en de waardevolle nacht. ( lailatoe al Qader).

Kies altijd voor veralgemeende smeekbeden en smeekbeden vanuit de Koran. Smeek voor jezelf maar ook voor anderen. Er werd overgeleverd: ﴾ Een Smeekbede van een gelovige voor zijn afwezige broeder wordt verhoord telkens hij voor zijn broer smeekt zal de Engel aan zijn zijde “Amien” zeggen en Moge jou hetzelfde gegeven worden﴿ . Overgeleverd door Muslim

Moge Allah ons doe’ae verhoren