Vrijdagpreek 10 juni 2022

Het vormen van een eenheid en de samenhorigheid binnen de Islam

 

De islam beveelt ons moslims om een eenheid te vormen en verbiedt ons de onderlinge verdeling hiervan. Allah de Almachtige zegt:

“En houdt jullie stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en wees niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door zijn gunst broeders werden.” (Surat Al-Imraan vers 103)

De Verhevene zegt ook:

“En gehoorzaam Allah en zijn boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnen en wees geduldig, voorwaar Allah is met de geduldigen.” (Surat Al-Anfal vers 46)

De Heer die ons heeft geschapen is één, de Heer die ons heeft gecreëerd en ons in onderhoud voorziet is één en de Heer die wij aanbidden is één. Het is één God, de Almachtige. De Verhevene zegt in zijn nobele Boek: “Jullie God is één God.” (Surat a-Nahl vers 22).

De reden waarom Allah swt ons heeft geschapen en ons op deze wereld heeft gezet is ook één, namelijk om Hem swt als enige te aanbidden. De Almachtige zegt: “En Ik heb de djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” (Surat a -Dzariath vers 56). De Almachtige zegt: “En dat dit Mijn pad is, een rechte pad, volgt het dan, en volg geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen.” (Surat al-Anaam vers 153)

Het boek, de Koran die Allah swt voor ons heeft neer gezonden is voor ons een gids en leiding,dit boek is ook één boek. Allah swt beschermd deze Nobele boek eigenhandig tegen allerlei vormen van veranderingen, de Almachtige zegt: “Voorwaar, wij zijn het die de vermaning (De Koran) hebben neer gezonden en voorwaar, wij zijn daarover zeker bewakers” (Surat al-Hidjr vers 9). De Almachtige zegt: “Voorwaar, degenen die niet in de vermaning (De Koran) geloven nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Voorwaar, het is zeker een verheven boek. De valsheid raakt hem (De Koran) niet, niet van voor en niet van achter. (Het is) een neerzending van De Alwijze, De Geprezene.” (Surat a-Doukhaan vers 41/42).

De qibla (de gebedsrichting) is ook één. Wat we kunnen opmaken uit al deze zaken die we zojuist hebben opgenoemd is, dat eenheid centraal staat in de Islam. En dat het van essentieel belang is om een eenheid te vormen. Het vormen van een eenheid geeft macht en kracht, er wordt daarom ook gezegd: ‘samen sta je sterk’. Verdeeldheid en afsplitising daarentegen resulteert, in zwakte en verlies.

Abu Nadijh al- Irbaad ibn Sariya (r.a) heeft gezegd: ‘De boodschapper van Allah (saw) preekte op een zodanige manier, dat onze harten van vrees trilden en tranen ons in de ogen sprongen. Wij zeiden: ‘O boodschapper van Allah, dit lijkt veel op een afscheidstoespraak, geef ons daarom raad’. Hij (saw) zei: ‘ik geef jullie het advies om vrees voor Allah de almachtige de Verhevene te koesteren, gehoorzaam en luister naar jullie leider, zelfs wanneer een slaaf jullie leider wordt. Waarlijk, diegene van jullie die lang zal leven, zal veel meningsverschillen zien. Je moet dus aan mijn soenna houden en aan de soenna van de rechtsgeleide kaliefen, klamp je daar stevig aan vast. Pas op voor nieuwe toevoegingen, want iedere toevoeging is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het hellevuur’ overgeleverd door Abu Dawood en Tirmidi).

Moge Allah de Almachtige de moslims over de hele wereld verenigen zodat we met zen allen één eenheid vormen inshaAllah. Hij is de Alhorende, dichtbij Verhoorder van de smeekgebeden, Amin Amin Amin Walhamdoelilalhirabilalamien.