vrijdagpreek 12 juli 2019

Preek vrijdag 12/07/2019 

 

De redenen voor de vergeving van de zonden: 

 

Allah (swt) verkondigt aan zijn zondige en ongehoorzame dienaars dat de deuren van berouw ​​open staan ongeacht de hoeveelheid van hun zonden. Allah (swt) zei: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige”.) Soerat Az-Zomar vers 53. 

 

Al-Tirmidhi en Ibn Majah in hun Sunan overlevenden dat Anas bin Malik – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hemzei: “Iedere zoon van Adam is een zondaar, en de beste der zondaren zijn zij die berouw hebben.” Allah (swt) toont zijn genadedoor hen de oorzaken, de omstandigheden en de tijden van vergeving en berouw elke nacht in het laatste derde van de nacht voor voorbereiden. Allah (swt) roept dan zijn dienaren of er berouw aanvragers zijn om hen te vergeven 

 

In de hadith Qudsi zei Allah “O Zoon van Adam! Zelfs als je zonden de wolken van de hemel zouden bereiken, en als je vervolgens om Mijn vergeving zou vragen, dan zou Ik je die schenken, zonder er belang aan te hechten. O Zoon van Adam! Als je voor Mij verschijnt met zoveel zonden als de aarde kan bevatten en als je Mij vervolgens ontmoet zonder dat je Mij deelgenoten hebt toegekend, dan zal Ik je een vergeving schenken in de mate van je zonden. » 

 

In Sahih Muslim heeft Abu Musa al-Ash’arie –  moge Allah tevreden met hem zijn overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: De boodschapper van Allah (s.w.t) heeft gezegd: Allah strekt Zijn Hand ’s nachts uit om de zondaar van de dag te vergeven, en Hij strekt Zijn Hand overdag uit om de zondaar van de nacht te vergeven, totdat de zon uit het oosten opkomt.” 

 

Heel veel gemakkelijk daden waarvan wij weinig aandacht geven, maar die zouden kunnen de oorzaak  zijn van de vergeving van alle zonden en het toetreden tot de paradijs. 

 

 

 

 

 

Voorbeelden 

 

In Sahih Muslim Abu Hurayrah, moge Allah tevreden met hen zijn overleverde dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei“Wie van jullie vast vandaag?” Abou Bakr zei: “Ik.” Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een begrafenisstoet gevolgd?” Abou Bakr zei: “Ik.” Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag een arme eten gegeven?” Abou Bakr zei: “Ik.” Hij zei: “Wie van jullie heeft vandaag bezoek gebracht aan een zieke?” Abou Bakr zei: “Ik.” De boodschapper van Allah zei: “Wanneer deze daden zich verzameld hebben in een persoon, zal hij het paradijs betreden.” 

 

“Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorst, zag een Joodse prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water uit de put vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad.” 

 

 

In Hadith Muslim zei de boodschapper van Allah  vrede en zegeningen zijn met hem: “Een man ging op bezoek bij zijn broer in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘ waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont’. De engel vroeg: ‘ heb je hem een gunst verleend?’ Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah. ‘De engel vertelde hem:’ Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij, de Verhevene,  van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van hem.” 

 

Van de redenen voor de vergeving van zonden: Woedoe verrichten, naar moskeeën gaan, het gebed verrichten in de moskee, wetenschappelijke lezingen in de moskee bijwonen, de gezamenlijke luide gebeden achter de imam verrichten... 

 

 De Boodschapper van Allah zei dat als iemand Amien met de engelen tijdens het gebed zegt, alle zijn vorige zonden werden vergeven. Laten we er rekening mee houden dat veel van de redenen van vergeving verband hebben met het gebed. 

 

We vragen Allah om ons gebed op tijd te verrichten en om het van ons te accepteren en al onze zonden vergeven, Hij is de Al horende, de dichtbij zijnde.