Vrijdagpreek 18 Februari 2022

De gunsten van Soerah al-Faatihah

Deze soerah, ook wel “de Opening” genoemd, is een kostbare schat dat we van Allah swt hebben gekregen in onze handen en Hij ons daarmee heeft geëerd. Allah de Verhevene heeft hier naar verwezen in soerah al Hidjr vers 87:

ولقد آتيناك سبعا من المثاني و القرءان العظيم

“En voorzeker, Wij hebben jou de zeven vaak herhaalde (verzen) gegeven en de geweldige Koran.”

Sommige geleerden zijn van mening dat het correct reciteren van deze soerah een essentiële pijler is van dit gebed, in élke rak’ah dien je dit correct te reciteren, zonder fouten.

Er werd overgeleverd door Ubadah ibn al-Samit dat de profeet vrede zij met hem zei: “ Er is geen gebed (geldig) zonder het reciteren van de Opening van het Boek.

Abu Huraiyrah heeft ook overgeleverd dat de profeet vrede zij met hem zei: “Elk gebed waarin soerah al-Fatihah niet wordt gelezen, is niet volledig”.

Het is dus verplicht voor elke moslim om deze soerah te leren, te onthouden, correct te lezen en te reciteren. Aboe Sa’ied al-Moe’alla zei: “Ik werd door de Profeet geroepen, terwijl ik in het gebed stond. Ik gaf hem geen gehoor, totdat ik klaar was met het gebed. De Profeet zei (vrede zij met hem): “Wat heeft jou weerhouden om naar mij toe te komen?” Waarop ik antwoordde: “O Boodschapper van Allah, ik stond in het gebed.” Waarna de Profeet zei: “Zegt Allah niet (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, geef gehoor aan Allah en Zijn Boodschapper wanneer hij jullie uitnodigt naar dat wat jullie leven schenkt.”

Daarna zei de Profeet: “Ik zal jou het geweldigste vers uit de Koran leren voordat jij de moskee verlaat.” Vervolgens zei hij (de metgezel): “Hij nam mij bij de hand. En toen hij de moskee wilde verlaten zei ik: “O Boodschapper van Allah, u zei dat u mij het geweldigste vers van de Koran zou leren.” De Profeet antwoordde bevestigend en zei: “Alhamdoe lillaahi Rabbil-Aalamien (Alle lof zij Allah de Heer van de werelden) en dit zijn de zeven vaak herhaalde verzen en de geweldige Koran die aan mij zijn gegeven.”

De grootste eer die een moslim ontvangt wanneer hij al-Fatihah in het gebed reciteert, is dat de Almachtige Allah hem antwoordt met elk vers dat hij leest. Als hij leest: “Geprezen zij Allah, Heer der Werelden”, zegt Allah, “Mijn dienaar heeft mij geprezen.” {Allah zei: Mijn dienaar verheerlijkt mij, dus als hij leest {U aanbidden wij en bij u zoeken wij hulp} Allah zei dat dit tussen mij en mijn dienaar is en mijn dienaar krijgt wat hij vroeg, en als hij leest {Gids ons op het rechte pad…} Allah zei dit is voor mijn dienaar en mijn dienaar krijgt wat hij vroeg.

Tenslotte is het belangrijk om soerah al-Fatihah correct te reciteren, zonder fouten in de letters noch de bewegingen (tajweed). Aangezien dit een van de pilaren van het gebed is, kunnen dergelijke grove fouten leiding geven tot ongeldigheid van dit gebed.

We dienen onze kinderen te onderwijzen hoe ze soerah al-Fatihah correct te reciteren, want ze zullen er heel hun leven mee bidden, om beloning van Allah swt te verdienen.

We vragen Allah swt ons te leren wat ons ten goede komt en ons voordeel te doen met wat we hebben gehoord.