Vrijdagpreek 18 Maart 2022

Vadersrecht

In preken, lezingen en studiedagen is het gebruikelijk om te praten over het eren van de ouders, maar in de preek van vandaag wil ik me concentreren op het recht van de vader bij de kinderen. De reden hiervoor is om een misvatting recht te zetten dat sommigen de Korintische teksten kunnen hebben begrepen waarin de moeder wordt uitgekozen en verwezen naar de deugd van de moeder, Allah swt zei: ”Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren.” Soera Luqman 14. En Allah swt zei in soera Al-Ahqaf vers 15: ” Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt dertig maanden” Al-Ahqaf 15.

En Allah swt zei in soera Al-Baqara: “De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, voor wie die de zogingsperiode wil volmaken. Een persoon vroeg aan de profeet saw: “ Wie is de meest juiste mens voor mijn goede metgezellen?” Hij saw zei tegen hem: “Je moeder, dan je moeder, dan je moeder, dan je vader”. Uit deze teksten wordt nooit begrepen dat de vader verwaarloost ten koste van het eren van de moeder, of vooringenomenheid jegens de moeder en vijandigheid jegens de vader wanneer er een verschil of scheiding is tussen de moeder en vader.

We moeten weten dat het goddelijke gebod in de Koran wordt genoemd aan ouders samen: “En wees goed voor jullie ouders” Al-Nisa 35. In soera Al-Isra 23, Allah swt zei : “En goedheid betrachten tegenover de ouders.” En in soera Al-Ahqaf 15 Allah swt zei: “En we hebben de mens geboden om zijn ouders goed te behandelen”. In soera Luqman. 14, Allah swt zei: “Wees daarom mij en je ouders dankbaar”.

Deze teksten bevestigen aan de kinderen de verplichting om de vader te respecteren, hem eren en voor hem te zorgen. De behoeften en belangen van de vader te vervullen: dat wil zeggen elk mooi woord en elke mooie daad aan de vader te presenteren en hem te kussen. Deze teksten bevestigen ook de waarschuwing tegen ongehoorzaamheid, vervreemding en vijandigheid jegens de vader. Of zelfs het gewoon verwaarlozen van de vader. Helaas kennen veel kinderen de waarde van de vader pas na zijn verlies, en dan hebben ze spijt van het leven dat is verspild aan de vijandigheid en ruzies met de vader. Dan is spijt niet nuttig. Na de dood van de vader Sommige kinderen brengen voortdurend

bezoek aan zijn graf en huilen terwijl zij om zijn vergeving vragen! We vragen Allah om veiligheid.

Het recht van de moeder is bekend en gevestigd, en zij is degene die zwanger werd, borstvoeding geeft, laat waker blijft en moe is. Maar de vader draagt de verantwoordelijkheid van het gezin in zijn geest en hart gedurende zijn hele leven. Hij zweet en zich vermoeid in orde om zijn familie een fatsoenlijk leven te geven. We moeten ook weten dat de nalatigheid van de vader in sommige van zijn verantwoordelijkheden geen rechtvaardiging is voor zijn ongehoorzaamheid, verwaarlozing, vijandigheid en strijd. Aan iedereen die een vader nog in het leven heeft, besteed dus aandacht aan hem. Het is ook jouw weg naar de hemel, door jouw gerechtigheid en vriendelijkheid jegens hem en alle het goede voor hem te doen. Zelfs als de vader van de moeder is gescheiden, moet zijn recht op gerechtigheid van de kant van de kinderen blijven bestaan.

Tot slot, we fluisteren in de oren van de vaders: Doe alle het mooie in het belang van uw kinderen. Deel met hen hun vreugden, activiteiten en interesses, geef ze tijd en moedig ze aan om altijd goed te doen. We vragen Allah om succes, hulp en acceptatie, want Hij hoort, hij is nabij en verhoort de gebeden. Amin, Amin. Waa lhamdolillahi rabbi- laalamien