vrijdagpreek 19 april 2019

 Uw Nafs ter verantwoording roepen 

Uw nafs ( zichzelf) ter verantwoording roepen is iets wat de moslim periodiek moet doen in zijn levendit heeft een positief effect i.v.m.  de opvoeding en de loutering van de ziel. De betekenis van “ uw ziel ter verantwoording roepen” ligt erin je ziel de schuld te geven en te verwijten voor tekortkomingen wat Allah’s verplichtingen betreft. Het omvat ook het negeren van verplichtingen en bevelen van Allah, alsook zondige daden stellen en uitspraken doen die zondig zijn.  

 

Kortom je ziel ter verantwoording roepen betekent je ziel op te dragen om zijn plichten te vervullen en afstand te nemen van alles wat verboden is. Allah de verhevene heeft gezworen bij de verwijtende ziel en zei: ۞ Ik zweer bij de Dag der Opstanding. (1) En Ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel (2)۞           Sorah Al qiyamah vers 1en 2.  

 

In sunan At-tarmidi over schaddad ibn ows moge Allah tevreden zijn over hem zei: “de Profeet (sws) heeft gezegd”:  ۞de wijze man is diegene die zichzelf ter verantwoording roept en nobele daden verricht zodat deze hem na de dood van dienst kunnen zijn, en de dwaze persoon is diegene die aan de verleidingen toegeeft en bij Allah de vervulling van zijn valse hoop nastreeft.۞ 

Al kayes in het Arabisch betekent de verstandige, de wijze persoon, de voorzichtigehij kan de zaken goed beheren en is goed in het inschatten van consequenties. 

 

Amir al-mu’menin, (Aanvoerder van de Gelovigen) Omar Ibn Al-Khattaab zegt« beoordeel jullie zielen voordat jullie beoordeeld zullen worden, en weeg jullie zielen voordat jullie gewogen zullen worden, en siert jullie zelf voor de dag dat jullie voorgeleid worden aan Allaah. En hij citeerde het vers–  

(Op die Dag zullen jullie voorgeleid wordengeen van jullie geheimen zullen verborgen blijven.)». 

 

Er wordt overgeleverd dat Hassan Al-basri moge God genade hebben met hem zeieen gelovige is zijn eigen bewakerhij controleert zichzelf voor Allah. Diegenen die hun eigen balans opmaken in deze wereld zullen in het hiernamaals licht worden beoordeeldDiegenen die deze zaak licht opnemenzullen zien dat ze zwaar beoordeeld zullen worden . 

 

 

Voordelen om zichzelf te beoordelen: 

  • Door jezelf te beoordelen neem je kennis van je gebreken en je onderzoekt deze op een openhartige manier en dit schept ook motivatie bij de mens om aan deze gebreken te blijven werkenWie zich bezig houdt met het verbeteren van zijn eigen gebrekenvoorkomt dat hij bezig zou kunnen zijn met gebreken van anderen, en zijn tong te houden om te praten over anderen. 
  • Door jezelf te beoordelen neemt je geloof toe en verstevigd je je band met De Barmhartige Glorie zij Hem. 
  • Jezelf beoordelen brengt je naar Het Paradijs. Allah de Verhevene zei:    ۞ Maar dan zal voor wie vreesde om voor zijn Heer te staan en zich zijn persoonlijke neigingen ontzegdedan zal Het Paradijs de verblijfplaats zijn.۞  An-Nazi-at vers 40 en 41. 

  

Voorbeelden van rechtvaardigen die zichzelf  beoordelen. 

  • De metgezel Tamim Ad-dari moge Allah tevreden zijn over hem verrichte voortdurend het nachtgebed maar op een nacht sliep hij door en heeft hij het nachtgebed niet kunnen verrichten. Hierna heeft hij zichzelf beoordeeld en verrichte hij ononderbroken een heel jaar door het nachtgebed.   
  • Er wordt overgeleverd dat Hassan Al-basri moge Allah genade hebben met hem zei: je zult de gelovige altijd ontmoeten in situatie waarin hij zijn ziel beoordeeld. Wat wil je met mijn woord? Wat wil je met mijn eten? Wat wil je met mijn drank?  

Het beste moment om je ziel ter verantwoording te roepen is wanneer je naar bed gaat. Dan heb je vaak een flashback waarbij al jouw belevenissen  gebeurtenissendadenuitspraken,…van die dag terugkomen en je roept je nafs ter verantwoording, je verricht smeekgebeden voor het slapen, je leest wat je kan uit de Koran daarna val je in slaap. De volgende dag zul je in een betere toestand verkeren dan daarvoor en je doet dit zo verder. 

We sluiten af met een oproep van De Barmhartige die ons aanmoedigt om onze ziel te beoordelen. Hij zei:  ۞ O jullie die geloven, vreest Allah en laat jullie ziel toezien op wat Hij heeft vooruitgezonden voor de volgende dag. En vreest Allah voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.۞ Sorah Al-Hashr vers 18 

Moge Allah ons laten behoren tot diegenen die naar het woord luisteren en het beste ervan volgen, zij zijn diegenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand.