Vrijdagpreek 12 November 2021

Blij doormiddel van aanbidding

Er zijn veel redenen waarom een moslim blij is, dit kan zijn omdat hij een goede daad of omwille van een aanbiddingsvorm die hij verricht heeft, of omdat hij hoopt dat Allah swt met Zijn gunt zijn daden zal aanvaarden. Blijheid omwille van een aanbidding is beter dan blijheid omwille van wereldse zaken.

Allah swt zegt: “O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen, “Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij zich dan daarmee verheugen. Hij (de gunst) is beter dan wat zij verzamelen.” Surah Yunus Aya 57 – 58:

Een moslim is blij omwille van de Islam, hij is blij omwille van de verzen van De Koran en de barmhartigheid en de raadgevingen die in deze verzen terug te vinden zijn, ook is hij blij met het volgen van de sunnah van ons profeet vzmh en omwille van de aanbiddingen die met de gunst van Allah uitgevoerd kunnen worden.

Zo waren de Metgezellen ook blij, Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) De Boodschapper van Allah(vrede en zegeningen zij met hem) en ik kwamen uit de moskee en zagen een man bij de poort van de moskee. Hij zei tegen de Boodschapper van Allah: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah zei: “Wat heb je ervoor voorbereid?” De man werd stil en zei daarna: “Ik heb er niet veel gebeden of vasten of aalmoezen voor voorbereid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper.” Daarop zei de Profeet: “Je zal zijn met degenen van wie je houdt.”

De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

De moslim is het meeste blij omwille van moslim te zijn. De boodschapper vzmh en zijn metgezellen waren blij toen Omar (ra) moslim is geworden, AbdoellAah ibn Mas’oed verteld hierover, hij zei: we zijn nog steeds in glorie sinds Omar moslim is geworden.

Een andere voorbeeld: blijheid van de Profeet vzmh, toen hij de Joodse jongen bezocht omdat hij ziek was, Hij vzmh ging bij zijn hoofd zitten en hem aanspoorde om moslim te worden, het jongentje keek naar zijn vader, waarna de vader tegen het jongentje zegt, luister naar AboelQasim vzmh, en het jongentje de shahada opzegt en als moslim sterft. De Profeer ging vervolgens glimlachend naar buiten zeggende: Alle dank aan Allah, Hij die hem uit de hel redde.

Een ander voorbeeld: blijheid van AbuHuraira:

Abu-Huraira (ra) zei: “Ik nodigde mijn moeder uit naar de islam toen zij nog een polytheïst was. Op een dag, toen ik daarmee bezig was, zei zij iets over de profeet(vrede zij met hem) wat mij tegenstond. Ik ging daarom huilend naar de profeet(vrede zij met hem) en zei tegen hem: ‘ik nodigde mijn moeder uit naar de islam, maar zij weigerde. Ik nodigde haar vandaag weer uit, maar toen zei ze iets over u dat mij tegenstond. Alstublieft, vraag Allah’s zegeningen en leiding voor haar.’

Toen zei de profeet(vrede zij met hem): ‘O Allah, leid de moeder van abu Huraira.’ Ik verliet hem vol hoop vanwege de smeekbede van de profeet(vrede zij met hem), voor mijn moeder. Toen ik thuiskwam, zag ik dat de deur halfdicht was. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen naderen en zei: ‘Blijf staan, abu-Huraira.’ Ik hoorde water lopen; mijn moeder verrichtte een rituele wassing. Ze deed haar kleren aan en kwam door de deur zonder haar hoofdbedekking. Ze zei: ‘Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah.’

Ik keerde terug naar de profeet(vrede zij met hem), huilend van geluk en ik zei tegen hem: ‘Ik kom u goed nieuws brengen! Allah heeft uw gebeden verhoord en heeft de moeder van abu-Huraira geleid. De profeet(vrede zij met hem) prees en verheerlijkte Allah en zei: ‘Dit is goed.’ Ik antwoordde: ‘Oh, boodschapper van Allah, bid tot Allah en maak mij en mij moeder geliefd bij de gelovige slaven van Allah en zorg dat zij van ons houden.’

De profeet(vrede zij met hem) zei: ‘Oh, Allah, maak deze kleine slaaf van U en zijn moeder (hiermee bedoelde hij abu-Huraira en zijn moeder) geliefd bij Uw gelovige slaven en zorg dat de gelovigen van hen houden.’ Sindsdien was er geen enkele gelovige die niet van mij hield, ook al hadden ze nog nooit van mij gehoord of mij nog nooit gezien.” Sahih(authentiek) Muslim.

Allah swt zegt: “En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Surah Al-An’am Aya 126:

Een moslim is blij met het gebed die hij gezamenlijk in de moskee verricht en door de sadaqa die hij omwille van Allah swt geeft en door op een willekeurige dag te vasten en door bezoek te brengen aan Mekka en Medinah om de Hadj of Umrah te verrichten.

Tenslotte een moslim is blij omwille van elke goede daad die hij met de gunst van Allah mag uitvoeren.

Aan Allah vragen wij om ons blij te maken in het wereldse als in het hiernamaal. Amien.