vrijdagpreek 22 feb 2019  Gedenking van Allah swt (dhikr) als protectie

Gedenking van Allah swt (dhikrals protectie. 

 

Een aanbidding die weining energie kost? Het is een van de makkelijkste aanbiddingen, het kan vrijwel altijd en overal, en het heeft geen extra eisen nodig. Onderweg naar school kun je het doen, op je werk, eigenlijk tijdens allerlei bezigheden, en daarbij kom ook dat achter deze zeer makkelijke vorm van aanbidding erg veel beloning schuilt en ook nog eens een van de meest geliefde aanbidding is bij Allah swt, we hebben het over de Dhikr. 

De Almachtige Zegt in Zijn nobele Boek:<<”EN DE MANNEN DIE ALLAH VEELVULDIG GEDENKEN EN DE VROUWEN DIE GEDENKEN: ALLAH HEEFT VOOR HEN VERGEVING BEREID EN EEN GEWELDIGE BELONING”>> (Hoofdstruk 33 vers 35 ). 

In een ander vers beschrijft Allah swt de grote waarde van dhikr, Hij swt Zegt in Zijn Nobele Boek: <<”HET BEZIT EN DE ZONEN ZIJN DE VERSIERINGEN VAN HET WERELDSE LEVEN, MAAR DE GOEDE BLIJVENDE (DADEN) ZIJN BETER BIJ JOUW HEER, ALS BELONING EN BETERE HOOP”>>(Hoofdstuk 18 vers 46). 

Onze profeet Mohammed s.a.w heeft het gedenken van Allah swt (dikr) omschreven als beste daad.  

Onze profeet Mohammed s.a.w paste deze waardevolle vorm van aanbidding (dhikr) toe op elke moment van de dag in zijn leven. De Almachtige Zegt in Zijn Nobele Boek: <<”VOORWAAR, IN DE SCHEPPING VAN DE HEMELEN EN DE AARDE EN IN HET AFWISSELEN VAN DE NACHT EN DE DAG ZIJN ZEKER TEKENEN VOOR BEZITTERS VAN BEGRIP, DEGENEN DIE ALLAH GEDENKEN TERWIJL ZIJ STAAN EN ZITTEN EN OP HUN ZIJ LIGGEN EN NADENKEN OVER DE SCHEPPING VAN DE HEMELEN EN DE AARDE , (ZEGGEND:) ”ONZE HEER, U HEEFT DIT (ALLES) NIET VOOR NIETS GESCHAPEN, GLORIE ZIJ U , BESCHERM ONS DUS TEGEN DE BESTRAFFING VAN DE HEL.”>> (Hoofdstuk 3 vers 190/191). 

Naast dat een moslim zeer veel beloning krijgt met het gedenken van Allah swt ( dhirk) heeft het gedenken van Allah swt ook een hele belangrijke functie in het leven van de moslim,  namelijk algehele protectie,ook  beschermd dhikr de moslim tegen influisteringen van de satan en houd deze op afstand. 

Aboe Hoeraira (r.a.overleverde de volgende woorden van de profeet (s.a.w.): 
Als wij mensen gaan slapenmaakt shaitaan (de duiveldrie knopen achter in onze nekIedere  ”laat jouw tong zacht zijn met gedenken van Allah swt”.
knoop die wordt gemaaktwordt bekrachtigd met: “Je zult lang slapendus slaap.” Als je nu wakker wordt en je herinnnert je Allah, dan zal hiermee de eerste knoop zijn losgemaakt. Als je dan opstaat en woedhoe (kleine wassing, de staat van reinheid die nodig is om onder andere het gebed te kunnen doenneemtkomt de tweede knoop los. Als je dan gaat bidden, zullen alle knopen zijn losgeraakt. In de daaropvolgende ochtend zal je actief zijn en een goede stemming hebben. Andersom zal je humeurig zijntraag en lui.” 

Het gedenken van Allah swt zorgt voor geluk en voorspoed in het leven van de moslim, hij of zij zal door het gedenken van Allah swt merken dat zaken in zijn of haar leven voorspoedig verlopen. Het reciteren van de koran,  smeekbeden , istigfar en bepaalde specifieke vormen van dikr behoort ook tot het gedenken van Allah swt.  

Vooropstellend dat het reciteren van koran de ultieme manier is van dhikr is,  zullen we verder 3 belangrijke adhkaar (gedenkingen) behandelen wat een moslim in zijn of haar leven zou moeten toepassen, deze adhkaar bieden namelijk naast veel beloning ook bescherming!  

1- Het opzeggen van: La ielaha illa Allah wa7dahou la shareekalah lahou almoulk walahou al7amd wa houwa 3alaa kouli shai ien kadeer (100x) , Onze profeet Mohammed s.a.w heeft ons over deze dikr bericht dat men hiermee 100 hasanaat verdiend, 100 zonden ermee uitgewist, en het is een bescherming voor hem/haar tegen de duivel voor de hele dag. 

2-Wanneer men zijn huis verlaat dient men te zeggen: bismilah tawakaltou 3ala Allah walaa 7awla walaa 9ouwata illa bilaah. 

Onze profeet Mohammed s.a.w heeft ons over deze dikr bericht dat men bij het opzeggen van deze dhikr leiding  bescherming krijgt van Allah swt en dat de duivel bij hem of haar wegblijft. 

3- a3oudou bi kalimatie lahie ataamatie mien sharrie ma galak.  

Deze dhikr kan worden toegepast als men ergens heen gaat, het kan zijn naar het werk school, de markt, naar familie , een uitstap etc.  

Onze profeet Mohammed vzm heeft ons over deze dikr bericht dat als men deze dhikr opzegt niets deze persoon zal schaden! 

Onze profeet Mohammed s.a.w heeft zijn metgezel Abdulah ibn Busr geadviseerd ; laat jouw tong zacht zijn met het gedenken van Allah swt”. 

Moge Allah swt onze tongen zacht maken met het gedenken Hem swt  en ons laten behoren tot de diegenen die Hem swt veelvuldig gedenken , ameen. 

walhamdoulilahrabil3alamee