vrijdagpreek 28 Feb 2020

Goed gezelschap 

 

Een van de specifieke redenen om Allah te gehoorzamen om het goede te doen en stabiel te zijn in het beoefenen van religie, is in goed gezelschap zijn. Als een moslim goede vrienden heeft leert hij wat goed is van henverhoogt zijn geloof en versterkt zijn doorzettingsvermogen om dat goede te verrichten. Het goed gezelschap in de wereld op basis van geloof en vroomheid strekt zich uit in het hiernamaals in het paradijs. Allah ( swt) zei in soera AZzochrof (gouden juwelen) vers 67: “Vrienden zullen op die Dag elkanders vijanden zijn. Alleen de godvruchtigen niet”. 

Men zal zijn geliefden in deze wereld in het hiernamaals ontmoeten. Zoals in de Hadith van Anas ibn Malik in Sahih Muslim vermeld werdeen man kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei tegen hem: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Wat heb je er voor voorbereid?” De man zei: “niets”, enkel dat ik van Allah en Zijn Boodschapper houd.” Daarop zei de profeet (vzmh): “Je zult zijn met degenen van wie je houdt.”   

Als de moslim echter het goede gezelschap verliest krijgt hij spijt op de Dag der Opstanding, Allah zei in soera Alforkan (de onderscheider) verzen 27- 29: De Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten zal hij zeggen: “O, had ik de weg met de boodschapper maar gevolgd. O. wee! Had ik nooit zo iemand als vriend genomen. Hij deed mij van de herinnering afdwalen nadat zij tot mij was gekomen. En Satan laat de mens in de steek. 

In Sunan Abi Dawood en Tirmidhi heeft Abu Hurayrah (ra) overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Men volgt de religie van zijn geliefde, daarom moet ieder van jullie  naar wie hij mee bevriend is kijken 

 

In Bukhari en Muslim heeft Abu Musa al-Ashari overgeleverd dat de Profeet, sallallahu alayhi wasalam, zei:” Een goede vriend en een slechte vriend zijn te vergelijken met een verkoper van muskus en een (ijzer)smid. Bij de koopman die muskus verkoopt, koop je wat; zo niet dan heb je tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of een verschrikkelijke geur veroorzaken.” 

 

Een paar aspecten van goed gezelschap zijn: Eerlijkheid, loyaliteit, raad gevenhet goede aanbevelen, het kwaad voorkomen van kwaad, vreugde als het goed gaatjaloezie verbannendeelnemen aan feestentroosten in tijden van verdriet 

Goed gezelschap resulteert in: zich houden aan de juiste weg, aan standvastigheid, vertrouwen en rust, aan innerlijke en spirituele zekerheid. 

 

Wij vragen aan Allah het goedesucces en wijsheid. Amin