Vrijdagpreek 29 juli 2022

Het nieuwe jaar van de Hidjra

 

Vannacht begint het nieuwe jaar van de Hidjra, namelijk het jaar 1444. Deze islamitische jaartelling is begonnen in het jaar waarin onze geliefde Profeet Mohamed vzm was geëmigreerd van Mekka naar Medina. Een verstandige moslim trekt altijd lessen bij het aanbreken van een nieuwe jaar, want dit betekent namelijk dat we alweer een jaar dichterbij het Hiernamaals zijn gekomen. En dat het afscheid van deze wereldse leven alweer met een jaar is genaderd. Deze gedachte zorgt ervoor dat een moslim voorbereid is, in zijn reis naar het hiernamaals en daarom ernaar streeft om zo veel mogelijk goede daden te verrichten.

Onze Hidjra-jaar kent 12 maanden, Allah de Almachtige verwijst hiernaar in zijn heilige boek en zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden, volgens de beschikking van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Waarvan er vier gewijd (heilig), dat is de juiste godsdienst. Doe jullie zelf dan daarin geen onrecht aan en vecht gezamenlijk tegen de  afgodenaanbidders, omdat zij gezamenlijk tegen jullie vechten. Maar weet dat Allah met degenen is die godvrezend zijn.” (Surat A-Tauba vers 36)

De gewijde maanden waarnaar Allah de Almachtige refereert in deze heilige vers zijn:

  • Moeharam
  • Radjab
  • Dzhoul-kihda
  • Dzoel-hiddjah

En met ‘jezelf geen onrecht aandoen’ wordt bedoeld, jezelf geen onrecht aandoen door het begaan van zonden. Volgens Abi Qatada tellen de zonden die worden begaan in deze 4 gewijde maanden erger dan elders. Een moslim moet vanzelfsprekend ten alle tijde onrecht en het begaan van zonden vermijden en met name in deze 4 gewijde maanden, in woord daad en omgang. We zien veel onrecht om ons heen, onrecht dat wordt aangedaan aan de vrouw, of aan de man, de kinderen(nalatigheid bij de opvoeding), onrecht tegenover de ouders, onrecht op het werk, onrecht jegens collega’s, onrecht bij het handeldrijven, onrecht tegenover de buren, vrienden, kennissen. Al deze soorten van onrecht zijn verboden, jegens een moslim of jegens een niet-moslim, beiden zijn verboden (haram). Het gevaar bij onrecht plegen, is volgens onze Profeet Mohamed (vzmh), dat de smeekbede van de slachtoffer van onrecht door Allah swt wordt verhoord!

De maand Moeharam is de eerste maand van de Islamitische kalender en hierin wordt het vasten aanbevolen. Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat onze Profeet Mohamed vzm heeft gezegd: ‘De beste vorm van het vasten na(het vasten in de maand) Ramdan, is het vasten in de maand van Allah (in de maand) Muharam. en het beste gebed na het verplichte gebed, is het nachtgebed’ (Sahih Muslim). En de dag waarop het vasten zeker is aanbevolen in deze maand Moeharam, is de dag dat bekendstaat als de dag van “Ashoura”. Ibn Abbas heeft overgeleverd: ‘De profeet vzmh kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashoura. Hij vroeg hen erover’, Zij antwoordden: ‘Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop Allah de Kinderen van Israël van hun vijand (Firaun) gered heeft en Musa vastte op deze dag’. De Profeet zei: ‘Wij zijn dichter bij Musa dan jullie’. Dus de Profeet vastte op deze dag en hij spoorde de moslims aan om te vasten (op deze dag)’. (vermeld in Bukhari en Muslim). En de beloning dat een moslim krijgt bij het vasten op deze dag is, dat de zonden van een geheel jaar worden uitgewist! Er is overgeleverd door Abi Qatada dat De Profeet vzmh werd gevraagd over het vasten op Ashura: Hij vzmh antwoordde: ‘Het wist de zonden van het vorige jaar uit’. (vermeld in Muslim). Nog een belangrijk detail, omdat de moslims de Profeet Musa (a.s) wilden navolgen door op Ashoura te vasten. Heeft de Profeet vzmh ons aangeraden om ook de negende dag te vasten. Dit betekent dat het aanbevolen is om te vasten op de 9de en de 10de dag van deze gewijde maand Muharam.

Wij vragen Allah De Almachtige om acceptatie. Amin walhamdoelilahirabilalamien.