vrijdagpreek 31 December 2021

Het echt bankroet (Iflas)

‘Zorg dat jij niet failliet gaat op de dag des oordeels’

Onder de gevolgen van de Corona-epidemie waren verschillende faillissementen, zowel op het niveau van individuen, bedrijven, projecten, budgetten als op andere gevallen van paniek en angst voor faillissement, ineenstorting en economische verlamming in verschillende delen van de wereld. Met het verlies van banen, de verspreiding van de werkloosheid, de daling van het inkomen en de stijging van de schulden, is dit soort faillissement het gespreksonderwerp geworden van specialisten en economische analisten, en het is het onderwerp van gesprekken zowel in ontmoetingen als via sociale media. De moslim gebruikt het advies van de Profeet saw aan Abu Umamah Al-Bahili r.a, om uit de staat van angst, paniek, zorgen, verdriet en onbalans te komen, toen hij de moskee binnenging op een ander moment dan de tijd voor gebed.

De grote metgezel vond Abu Umamah r.a, in de moskee zitten, hij vroeg hem: “O Abu Umamah, waarom zit je in de moskee buiten de tijd voor het gebed?” Abu Umama r.a zei: “Angst en schulden overvielen mij”. En Hij saw zei: “Zal ik u woorden vertellen dat als u ze zegt, Zal Allah uw bezorgdheid wegnemen en uw schuld zal afbetalen: Zeg ’s morgens en’ s avonds: O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen angst en verdriet, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen hulpeloosheid en luiheid, en ik zoek toevlucht bij U tegen lafheid en gierigheid, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de overheersing van schulden en de onderdrukking van mensen”. Abu Umamah zei, ik deed dat, en Allah nam mijn zorgen weg en betaalde mijn schuld af.

Dan is er nog een ander faillissement dat gevaarlijker is dan dit wereldse faillissement dat de gedachten en geesten van mensen domineert tijdens de beproeving van het Corona-virus. De profeet saw vroeg zijn metgezellen: “Weten jullie wie moeflis/ failliet is? Ze zeiden: De failliet onder ons is hij die geen dirham of bezittingen heeft. Hij saw zei: “Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat op raken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”

Deze staat van faillissement is erg gevaarlijk omdat het de eigenaar naar de hel leidt. Terwijl werelds bankroet met iets van geloof in Allah swt, geduld, vertrouwen op Allah swt en de noodzakelijke godvrezendheid, overstijgt de moslim het, omdat Allah swt zegt: {En wie Allah vreest, die zal Hij een uitweg verschaffen, en Hij zal hem een ruimen voorraad geven, van waar hij die niet verwacht} Echtscheiding 2.3. En de Allah swt zei: {En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zak makkelijk maken} Echtscheiding 4.

Verlies van geld en bezittingen kan worden gecompenseerd, maar het verlies van goede daden (hassanaat) voor de dood is het echt bankroet, vooral omdat de goede daden de slechte daden uitwissen, zoals de Allah swt zei: {En verricht de salaat op de beide uiteinden van de dag en in de vroege uren van de nacht. De goede daden verdrijven de slechte. Dat is een vermaning voor hen die gedenken. “Hud 114. En de profeet saw zei: “En ik volg een slechte daad met een goede daad die hem uitwist”.

We vragen Allah swt om ons inzicht te schenken in ons geloof, te helpen om goede daden te verrichten en te verwerven. Amin Amin