vrijdagpreek 31 mei 2019

eigenschappen van de nacht van de voorbeschikking oftewel lailatoeAlqadr 

BesteBroeders en zusters, 

Met de toestemming van Allah(swt) bevinden we ons in de beste dagen en nachten van het jaar, namelijk de 10 laatste dagen van de maand Ramdan. In deze dagen bevind zich een hele waardevolle en geweldige nacht, dit is de nacht van de voorbeschikking, de Waardevolle nacht. 

Het is de enige nacht van het jaar die zo gigantisch veel gunsten bezit,  Allah swt heeft in de edele koran een  gehele soura aan deze bijzondere nacht gewijd dit is hoofdstuk 97 sourat ”Al-Qadr”  

Wij gaan deze gunsten opnoemen: 
Vanuit de ‘LAWH ‘( ALMAHFOOZ almahfooz betekend het ’welbewaard paneel” hierin wordt alles dat door Allah swt bepaald en geschapen is bewaard) dus vanuit deze LawhAlmahfooz heeft Allah(swt) de Heilige Koran in zijn geheel neergezonden  tot de aardse hemel.Allahswt heeft in een andere soura ook naar deze bijzonder nacht verwezen en ook heeft Hij swt verwezen naar de neerdaling van Zijn heilige Boek.      

 Dit staat vermeld in sourat A-Douchaan hoofdstuk 44 vers 3 waarin Allah(swt) zegt: “ Voorwaar, wij hebben hem (dus de koran) neer gezonden in een  gezegende nacht .Voorwaar, Wij zijn degenen die Waarschuwen‘. 

De machtige Koran die wij moeten volgen, hebben wij dus van Allah swt in de nacht van LailatoeAlqadr ontvangen. Dit bevestigd en bewijst dat dit een bijzonder nacht is met een geweldige status en waarde
1. Sourat Al-Qadr vers 2: Allah swt zegt: “ En wat  doet jou weten wat de Nacht van de  verhevenheid is?”                     

Allah swt drukt deze vers in een vragende vorm uit zodat Hij ons wil laten overpijnzen hoe waardevol en bijzonder deze Nacht is 

  1. 2. De beloning voor u aanbidding tijdens deze ene nacht  en het verrichten van vrome handelingen is qiqantisch,het zal zijn alsof je meer dan duizend maanden bezig was met aanbidding. 

 

  1. Sourat Al-Qadr vers 3: Allah swt zegt : “ de nacht van de verhevenheid is beter dan duizend maanden “

  Duizend maanden staat ongeveer gelijk aan 84 jaar, wat meer dan een gemiddelde levensduur is. 

Dus als je één gebed uitvoerd dan staat dit gelijk aan meer dan 84jaar bidden, en zo ook als je een aalmoes geeft de Koran reciteert Dhikr doet of smeekbedes verricht, je wordt beloond alsof je je gehele leven achter elkaar deze soorten van aanbiddingen hebt uitgevoerd.Vanwege deze grote bijzondere status en waarde zouden we dus tijdens deze bijzondere nachtverschilende vormen van aanbidding moeten verrichten en de beste handeling is in gebed staan gedurende deze nacht.De profeet(vzm) heeft ons immers over deze nacht laten weten: Degene die tijdens LAYLATOE ALKADR opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning,zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.Dezehadith is overgeleverd door abuHuraira en                                                                                                                             4.Tijdens deze nacht dalen er vele Engelen neer,en bij  hun neerdaling nemen deze edele Engelen genade en barmhartigheid met zich mee voor de mensen 

5.  Allah swt zegt aan het einde van sourat Al-Qadr: “ Vredig is het ( de nacht van de verhevenheid ) tot aan het verschijnen van de dageraad

Wat betekend dat deze waardevolle gezegende nacht vrede veiligheid en veel goeds met zich mee brengt. 

Wat betreft de tijdstip van deze nacht: 

Wat betreft de precieze tijdstip van LAYLATOE AL-QADR… er werd overgeleverd dat Allah swt zijn Profeet Mohammad vzmh op de hoogte heeft gebracht van de exacte tijdstip van deze nacht.  

De profeet vzmh wilde dit aan zijn metgezellen meedelen, maar hij kwam twee mannen tegen die ruzie hadden, hij hield zich met hen bezig waardoor hij is vergeten wanneer de nacht zich precies plaatsvond.  

Onze geleerden zeggen ook dat de exacte tijdstip van deze nacht door Allah swt met wijsheid is verborgen zodat wij gedurdende de laatste 10 dagen van de Ramadan ons best blijven doen om deze  nacht te behalen. Want indien wij de exacte tijdstip van deze bijzonder nacht met zekerheid zouden weten dan zouden wij misschien de overige dagen en nachten verwaarlozen.  

Er wordt gezegd dat deze nacht zich bevind in de laatse 10 oneven nachten van Ramadaan, en het verschuift elke jaar van de ene nacht naar de andere.We zouden er beter voor kunnen kiezen om de laatste 10dagen van de ramadan allemaal in aanbidding door te brengen, op deze manieren zouden wij laylatoe al-qadr zeker  

nutten en in aanmerking komen voor de beloofde beloning 

Aanbiddingen die aangeraden zijn om tijdens deze nacht te doen zijn: 

  • Vele nachtgebeden verrichten, want als iemand tijdens de nacht van Laylatoe Al-Qadr met oprechtheid in het gebed heeft gestaan dan zal Allah(swt) al  zijn voorgaande zonden vergeven. 
  • De Koran reciteren, want in deze nacht is de Koran neergezonden, daarom wordt er aangeraden om veel uit deze heilige boek te reciteren en zijn verzen te overpijnzen. 
  • wat ook aangeraden om te doen tijdens deze bijzondere nacht is Allah swt gedenken Dikren smeekbedes verrichten, en de beste smeekbede die men in deze nacht kan zeggen is wat door Aicha(r.a) is overgeleverd.  zij vroeg aan de Profeet vzmh: “als ik weet welke nacht Laylat Al-Qadr is, wat zou ik (in die nacht) dan moeten zeggen?”’ 

Hij vzmh zei daarop: “ zeg: O’ Allah, U bent vergevingsgezind en houdt van vergeving dus vergeef mij) 

Wij smeken tot Allah(swt) en hopen dat Hij ons begunstigd met het behalen van deze waardevolle nacht en dat Hij swt het van ons zal accepteren.  Aminaminamin  walhamdoelilahirabilalamien