vrijdagpreek 7 juni 2019

DE SLEUTELS TOT HET PARADIJS 

Allah (swt) zegt in de heilige Koran in hoofdstuk 18 vers 107: ”Voorwaar voor degene die geloven en goede daden verrichten zijn er de tuinen van Firdaus als een verblijfplaats. 

Allah (swt) zegt ook in de heilige Koran in hoofdstuk 46 vers 13: “Voorwaar, degenen die zeggen onze heer is Allah en die vervolgens standvastig zijn er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. 

 

Het nakomen van de verplichtingen: 

 

In Sahih Bouchari&Moeslim staat vermeld dat Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat er een bedoeín naar de Profeeft(vzm) kwam en vroeg: Vertel me over bepaalde zaken als ik die uitvoer dan ga ik naar de paradijs. 

De Profeet(vzm) zei: 

-Allah aanbidden en Hem geen deelgenoten toekennen. 

-De verplichte gebeden verrichten. 

-De verplichte zakaat uitgeven. 

-De maand ramadaan vasten. 

Daarna zweerde de man dat hij niet meer dan deze daden zou doen en niet minder. 

Vervolgens zei de Profeet(vzm): Wie van jullie een man van de bewoners van het paradijs wilt zien laat hem dan naar deze man kijken. 

 

En in Sahih Moeslim staat dat Jabir Ibn Abdelah heeft vermeld dat er een man aan de Profeet(vzm) heeft gevraagd : als u zou zien dat ik de verplichte gebeden onderhoud, en de maand ramadaan vast, en het toegestane zou toestaan en het verbodene zou verbieden en aan deze daden verder niks toevoeg .ga ik dan naar de paradijs? de Profeet(vzm) zei: Ja. 

 

 

De Profeet(vzm) heeft gezegd: 

-Als een vrouw haar 5 gebeden verricht 

-En haar maand ramadaan vast 

-En haar kuisheid bewaard 

-En haar man gehoorzaamd , tegen haar zal op de dag der opstanding worden gezegd: treedt het paradijs binnen langs elke poort dat u maar wilt (als de grote zondes worden vermeden) 

 

De Profeet(vzm) heeft gezegd: 

O mensen, geef elkaar de groet, en geef voedsel en onderhoud de familiebanden en aanbidt Allah in de nacht wanneer de mensen slapen, jullie zullen dan het paradijs in vrede binnentreden. 

 

De Profeet(vzm) heeft ook gezegd: 

Heel mijn gemeenschap zal het paradijs binnentreden behalve degenen die niet willen. Er werd gezegd:wie zijn degenen die niet willen o Profeet 

De Profeet(vzm) zei : wie mij gehoorzaamd zal de paradijs binnentreden en wie mij niet gehoorzaamd behoort tot degenen die niet willen.