Ziekte : geboden en waarschuwingen

Ziekte : geboden en waarschuwingen

 

Ziekt is één van de beproevingen, die een mens mee maakt in zijn leven.

Hieronder gaan wij een paar belangrijke feiten opsommen, die een moslim hoort te weten en dit in verband met ziekte.

  1. Als men ziek is, hoort het hart verbonden te zijn met haar heer namelijk Allah (swt) En dit doormiddel van genezing te vragen. Want Hij (swt) is de genezer.

Allah (swt) zegt in de Koran: “ En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest”. Soerat Asj-Sjoearaa vers 80.

En bij het vragen van genezing hoort ook het nemen van medicatie die toegestaan zijn.

  1. Ziekte, is een reden dat zorgt dat uw zondes vergeven worden. In Sahih Al-Bukhari word vermeld dat Aboe Sa’id Al-Goedry en Aboe Hoerayrah overgeleverd hebben dat de profeet (vzmh) zei: “ een gelovige lijdt niet aan ziektes, vermoeidheid, moeilijkheden of verdriet dat angstig maakt, of van een doorn dien in zijn huid prikt, zonder dat Allah (swt) hem zijn slechte daden ervoor vergeeft.”
  2. Als men ziek is dan pas weet men hoe dierbaar gezondheid wel niet is, er zijn weinig mensen die Allah (swt) dankbaar zijn voor hun gezondheid, want gezondheid is één van de belangrijkste gunsten van Allah. In Sahih Al-Bukhari wordt overgeleverd dat AbdAllah ibn Abbas zei, dat de profeet (vzmh) zei: “ veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.”                                                                            
  3. Elke gezonde moslim hoort Allah (swt) dankbaar te zijn voor deze gunst.
  4. De ziekte voed de moslim op, dit wil zeggen dat indien de moslim ziek is hij geduldig hoort te zijn. Allah (swt) spoort ons aan om geduldig te zijn, en dit in meer dan honderd plaatsen in de Koran, waaronder in Soerat Az-Zomar vers 10, zegt Allah (swt) : Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.”

 

Onze Profeet (vzmh) beschreef “ het geduld” als zijnde “licht”, in Sahih Muslim word overgeleverd dat Suhayb zei, dat de profeet (vzmh) zei: “ hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.”

  1. Het zeggen van lofprijzingen en smeekbedes tijdens ziektes die overgeleverd zijn door de profeet (vzmh), zoals de hadith in Sahih Muslim dat Uthman ibn Abi’l-’As heeft overgeleverd dat hij bij Allah Boodschapper (vzmh) klaagde over pijn die hij voelde in zijn lichaam en Allah Boodschapper (vzmh) zei tegen hem: “Plaats je hand op het gedeelte van je lichaam dat pijnlijk is en zeg “Uit naam van Allah” (Biesmillah) drie keer en herhaal zeven keer “Ik zoek mijn toevlucht tot de macht en kracht van Allah tegen het kwaad dat ik vrees” ( “‘a’oudoe bi’aizzathillahi wa khoedratihi   min sharri ma ajidoe wa oehadhir”). 

En ook deze doe’a: “ O Heer der mensheid ! Neem de pijn weg en schenk genezing, want U bent de Genezer en er is geen genezing behalve Uw genezing die geen spoor van ziekte achterlaat”. Overgeleverd door Muslim.

We vragen Allah om alle zieke te genezen. “Amien Amien