Onvermogen en luiheid afwijzen 

Onvermogen en luiheid zijn de negatieve eigenschappen die voorkomen dat een persoon Allah niet gehoorzaamt, en dat hem ook belet om zijn dagelijkse taken te vervullen. 

Onvermogen is het denken dat je niet in staat bent om iets te doen en niet willen doen. 

Luiheid is het ontbreken van de wil iets te doen al kan je het doen. 

De profeet () zocht toevlucht bij Allah tegen die twee eigenschappen. Er werd overgeleverd in Sahih Al Boekharie dat Anas Iben Malik moge Allah tevreden zijn op hem zei: Ik diende de profeet ()en hoorde hem vaak zeggen :  O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroefdheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen﴿.  

Deze smeekbede is aan te raden  om elke ochtend en avond te verrichten. Het verhaal erachter is dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, op een dag op geen gebedsmoment de moskee binnenging, en Hij zag een man genaamd Aboe Umamah in de moskee zitten, Hij vroeg hem: ” Hoe komt het dat je  in de moskee zit op geen gebedsmoment?” 

Aboe Umamah antwoordde: “Zorgen troffen mij en schulden overvielen mij. De Boodschapper (), zei: zou ik je woorden aanleren als je deze zegt zal Allah  je zorg opheffen, en je schulden helpen af te betalen﴿. Dan zei Aboe Umamah: Ja, O Boodschapper van Allah, de profeet () zei: Zeg: O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroefdheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen ﴿. 

Aboe Umamah zei: Ik deed het, en Allah hief mijn bezorgdheid op en hielp me om mijn schulden af te betalen.  

Deze smeekbede is een vrijdaggeschenk voor jullie allemaal, niet alleen om ernaar te  luisteren, maar om die toe te passen  en deze voortdurend elke ochtend en avond op te zeggen. 

In Sahih Muslim overgeleverd door Aboe Huraira dat de profeet() zei:  De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allaah dan de zwakke gelovige en in beide zit goeds, houd je vast aan datgene wat nuttig voor jou is, en zoek de hulp bij Allah en geef niet op, en als je iets overkomt zeg dan niet: als ik maar dat en dat had gedaan, maar zeg: Allah heeft het voorbestemd en wat Hij wil heeft hij laten zijn, waarlijk “als” opent de deur voor de shaitaan ﴿. 

Om onvermogen en luiheid te bestrijden, heeft een persoon een sterke wil nodig met kracht, vastberadenheid en hernieuwde energie, terwijl hij ervoor zorgt dat hij zijn vrije tijd goed besteed  en de dag vult met activiteit, beweging en productie, terwijl hij voldoende tijd toewijst voor slaap en rust ’s nachts. 

Allah swt zei: ۞En Wij hebben de nacht als een bedekking gemaakt En Wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken ۞Soera An-Naba vers 10 en 11 

Om een hoge energie te bekomen en actief  te zijn adviseren we je om je dag te beginnen zoals onze profeet (ons heef geleerd met Allah te gedenken en wodoe en gebed te verrichten. In twee Sahihs ( Sahih Al Boekharie en Sahih Muslim) overgeleverd door Aboe Huraira رضي الله عنه dat de Boodschapper van Allah () heeft gezegd : Als iemand van jullie slaapt, dan knoopt de duivel drie knopen op zijn achterhoofd. Hij slaat bij elke knoop en zegt; Je hebt een lange nacht voor je, dus blijf slapen. Als hij nu opstaat en Allah gedenkt, raakt de eerste knoop los. Als hij vervolgens wodoe verricht, raakt de tweede knoop los. Als hij bidt, raakt de derde knoop los. Hij zal dan in de ochtend energiek zijn en in een goede stemming verkeren. En anders zal hij in de ochtend in een slechte stemming verkeren en lui zijn ﴿. 

 

In deze Hadith werd De achterkant van het hoofd (اَلقَافِيةُ ) benoemd omdat het middelpunt van kracht is. We begrijpen ook  uit deze Hadith dat onvermogen en luiheid gefluister van Satan zijn. 

 

Moge Allah ons succes, hulp en bescherming toewijzen.