vrijdagpreek 27 september 2019

Het wensen van het goede voor de mensen  De Islaam heeft het lief hebben van het goede voor de mensen tot de tekens van het volwaardigen van de Iemaan en de inworteling ervan in het hart. Zoals in de twee meest authentieke hadith boeken is vermeld; vertelde  de metgezel Anas ( radiyallahou 3anh) dat…

vrijdagpreek 26 juli 2019

Doeleinden van de Hadj    Het uitvoeren van de bedevaart naar Mekka (de Hadj) is de belangrijkste reis die een moslim in zijn leven maakt.De bedevaart naar Mekka is een reis dat gegraveerd zal blijven in de geheugen van de moslim zijn hele leven lang.  Het is een reis die het geloof van de moslim versterkt en waarbij de moslim zijn  volle overgave aan Allah swt toont.Het is ook een reis met veel lessen en vele voordelen.    Allah swt zegt in Zijn heilige boek: ‘En verkondig onder de mensen de Hadj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elk vergelegen plek. Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen.En de naam van Allah uit spreken op de bekende dagen over het slachtvee waarmee HIj hen voorzien heeft.Eet er daarom van en voedt de arme behoeftige. AL-HADJ 26/27.    De Hadj kent veel doelstellingen en voordelen, hiervan noemen we een we paar belangrijke op:    1- Tawheed van Allah swt.        Dit merken we op aan de ‘Talbieya‘ hetgeen onze Profeet vzm ons heeft geleerd,deze ‘Talbieya‘ wordt door de pelgrim uitgesproken vanaf het moment dat hij/zij de staat van IHRAAM aanneemt. De…

vrijdagpreek 19 juli 2019

Wat moet je doen om te zorgen dat uw Iman vermeerderd?  We leven in een moeilijke tijd, een tijd waarin de harten van de mensen snel veranderen en de vele beproevingen waarmee we dagelijks te maken hebben.   Maar ongeacht de veranderingen en de beproevingen wordt er van ons verwacht, dat we…

vrijdagpreek 12 juli 2019

Preek vrijdag 12/07/2019    De redenen voor de vergeving van de zonden:    Allah (swt) verkondigt aan zijn zondige en ongehoorzame dienaars dat de deuren van berouw ​​open staan ongeacht de hoeveelheid van hun zonden. Allah (swt) zei: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is…

vrijdagpreek 14 juni 2019

”Het examen van deze wereld, en het examen van het hiernamaals”    In deze periode van het jaar zijn veel studenten bezig met voorbereidingen treffen op de komende examens, deze voorbereiding zorgt voor spanning , zowel bij de studenten als de ouders van de studenten omdat ze natuurlijk wensen…

vrijdagpreek 24 mei 2019

”Het examen van deze wereld, en het examen van het hiernamaals”    In deze periode van het jaar zijn veel studenten bezig met voorbereidingen treffen op de komende examens, deze voorbereiding zorgt voor spanning , zowel bij de studenten als de ouders van de studenten omdat ze natuurlijk wensen…