vrijdagpreek 20 december 2019

De Edele Koran   Allah swt prijst de gelovigen, zij die genieten als ze de koran reciteren. Allah swt zegt   “Voorwaar, degenen die het boek van Allah (de koran) voordragen en de salât onderhouden en bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk:…

vrijdagpreek 13 december 2019

Profetische raad    Vandaag in ons preek, zullen we het hebben over drie nuttige raadgevingen, en dit van ons geliefde profeet mohammed vzmh. Dit allemaal vernoemd in de volgende hadith.  Abie Dharr Djoendoeb ibnoe Djoenaadah en Aboe Abd Ar-Rahman Moe3aadh ibnoe Djabal overleveren dat de Boodschapper…

vrijdagpreek 29 november 2019

  Waarachtigheid    Waarachtigheid is een verzamelwoord van een aantal bijzonder belangrijke karaktereigenschappen dat een oprechte moslim in zijn leven moet bezitten, deze eigenschappen zijn eerlijkheid oprechtheid en betrouwbaarheid.Met dit deze karaktereigenschappen werd onze Profeet Mohamed vzm in zijn jeugd bekend onder zijn volk, hij S.A.W was eerlijk oprecht en betrouwbaar.Allah de Almachtige heeft ons bevolen om eerlijk en oprecht dus waarachtig tezijn en zegt hierover in zijn heilige boek:’O JULLIE DIE GELOVEN, VREEST ALLAH EN WEEST MET DE WAARACHTIGEN'(surat tauba vers 119). En onze Profeet vzm heeft dit nogmaals duidelijk onderstreept in een hadith dat is overgeleverd door Abdelah ibn Masoed dat onze Profeet vzm heeft gezegd: ‘Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon.En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur.Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.'(Sahih Muslim).  Allah de Almachtige beloond de waarheidsgetrouwen op de dag des oordeels met het Paradijs omdat ze in deze wereldse leven waarachtig waren. De Almachtige zegt:’ALLAH ZEI:”DIT IS EEN DAG WAAROP HUN WAARACHTIGHEID DE WAARACHTIGEN ZAL BATEN: ER ZIJN VOOR HEN TUINEN(het paradijs)WAAR ONDER…

vrijdagpreek 22 november 2019

Wijsheid: een profetische eigenschap  Één van de grote eigenschappen die Allah swt ons geliefde profeet vzmh schonk is wijsheid. En wijsheid is zoals imaam  Ibn al-Qayyim gezegd heeft: “ Het verrichten van datgene dat bevolen wordt, op het juiste moment en op de juiste wijze” en wie…

vrijdagpreek 15 november 2019

Nederigheid    Nederigheid is niet alleen een profetische eigenschap maar ook een belangrijke onderdeel van ons godsdienst.  Het is voor een moslim verplicht om zich nederig op te stellen tegenover anderen.  Allah swt zegt in de koran: “En treur niet over hen” vers 88 surat al-Hujurat  Allah zegt in een ander vers: “En wees bescheiden en nederig tegenover de gelovigen die jou volgen.” vers 215 surat ach-u°ar’ …

vrijdagpreek 8 november 2019

 Mohammad,de boodschapper Allah, Allah´s vrede en zegeningen zij met hem.  Het is voor de moslim altijd erg interessant als het gaat om het behandelen van de sira van de Profeet Mohammad Allah´s vrede en zegeningen zij met hem. Het is  goed en aangeraden om tijdens de mawlied (de geboortedag van onze…

vrijdagpreek 1 november 2019

winter,de lente van een gelovige.  Het winterseizoen brengt kou en donker dagen met zich mee, veel mensen raken in de winterperiode neerslachtig en worden zelfs depressief. Dit geldt daarentegen niet voor de oprechte praktiserende moslims, de oprechte praktiserende moslims zijn in de winter net zo standvastig in hun geloof als de rest van het jaar. De winterperiode kan voor de moslim zelfs een periode zijn van veel beloning. Als de moslim bijvoorbeeld het fadjr gebed verricht in de moskee dan heeft hij veel beloning en met name in de winter wanneer de nachten koud zijn en de nefs toch liever in een warm huis wilt blijven. In de Sounan van Abi Dawoud staat vermeld dat onze profeet Mohamad s.a.w heeft gezegd: ” “Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.”   Laten we even stilstaan bij het fadjr gebed.    We moeten het belang van salaat Fadjr kennen.  Ten eerste moet iedere moslim beseffen hoe belangrijk de status van Salaat Al – Fadjr bij Allah de Verhevene is.Salaat Al – Fadjr heeft een hoge rang bij Allah…

vrijdagpreek 25 october 2019

ZUIVEREN VAN HET HART.    Zuiveren van het hart is één van de primaire aspecten waarvoor een moslim zich in dit leven moet inspannen, het hart is de basis, als het hart goed is zal het gehele lichaam goed zijn.In de Sahihain staat de overlevering vermeld van Nouman Bin Bachir (r.a) waarin hij zegt:´´Ik heb de profeet Mohamad (Godszegen en vrede zij met hem) horen zeggen:”Werkelijk, in het lichaam is er een vleesklomp. Wanneer deze goed is, dan zal het hele lichaam goed zijn. Wanneer deze slecht is, dan zal het hele lichaam slecht zijn. En dit (de vleesklomp) is het hart.”  Vanwege het grote belang van een goed hart gebruikte onze Profeet Mohamed (Godszegen en vrede zij met hem) speciale smeekbedes die specifiek betrekking hadden op het hart die als volgt luiden:“O Allah, Bewaarder van de harten, laat mijn hart gehoorzaam zijn aan U.” en ”o Allah bescherm mij tegen een hart dat geen angst kent” en ” o Allah u bent degene die de harten wendt leidt/versterk mijn hart op…