Vrijdagpreek 1 december 2023

Vlucht dus naar Allah

 

Vandaag denken we na over een gebod van Allah swt aan zijn trouwe dienaren, op elke tijd en plaats in zijn woorden {Dus vlucht (van de Bestraffing van Allah) naar (de Genade van) Allah. Voorwaar, ik (Mohammed) ben voor jullie een duidelijke waarschuwer van Hem} Surat Al Zariaat vers 50

Het vers bevatte een gebod van Allah aan zijn profeet Mohammed, om zijn natie te informeren, en de inhoud van dit gebod: vlucht naar Allah, vlucht van ongehoorzaamheid aan hem, verbind je tot gehoorzaamheid aan hem, en hernieuw uw berouw tot Allah. Vlucht van onwetendheid naar kennis, van duisternis naar licht, van ondankbaarheid naar dankbaarheid, van ellende naar geluk, van angst naar veiligheid, van bezorgdheid naar comfort en stabiliteit. Vlucht voor alles wat je tegenhoudt, tot het aanbidden van Allah. Vlucht voor de kwelling van de hel naar de gelukzaligheid van het paradijs.

We leren ook uit dit vers hoe belangrijk het is dat een persoon ontsnapt aan alles wat hem geestelijk en moreel schaadt, bijvoorbeeld ontsnappen aan slechte metgezellen die een persoon negatief beïnvloeden en hem aanzetten tot immoraliteit, losbandigheid en gruwelijkheden. Opstanding tot vijanden van de persoon omdat ze hem van het Paradijs zullen beroven, zoals de Almachtige Allah ons in de Koran heeft verteld: {De boezemvrienden (d.w.z. degenen die elkaar in de wereld aanspoorden tot het verrichten van verdorven zaken) zullen elkaars vijanden zijn op die Dag, behalve de godsvruchtigen.} Surat Al Zogrof vers 67

De Boodschapper van Allah vzm, legde ons het positieve effect van goede metgezellen en het negatieve effect van slechte metgezellen uit. In Bukhari en Muslim heeft Abu Musa al-Ashari (rdi) overgeleverd dat de Profeet,vzm , zei:” Een goede vriend en een slechte vriend zijn te vergelijken met een verkoper van muskus en een (ijzer)smid. Bij de koopman die muskus verkoopt, koop je wat; zo niet dan heb je tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of uw kleren zullen ruiken naar een verschrikkelijke geur.”

Op dezelfde manier is het voor een persoon belangrijk om te ontsnappen aan alles wat hem lichamelijk schaadt, zoals drugs, alcohol, roken, shisha en alles wat schade toebrengt aan iemands gezondheid en hem naar de verwoestende ziekte van verslaving leidt, zegt de Almachtige zei: { en stort jullie zelf niet in de ondergang. } Surat Al Baqarah vers 195

We kunnen ook uit de volgende vers uithalen dat de mens moet ontsnappen van de aartsvijand, Sajtaan (de duivel), zoals de Almachtige Allah ons ook vertelde: {Waarlijk, de satan is voor jullie een vijand. Neem hem dan ook als vijand. Hij nodigt zijn aanhangers slechts uit, opdat zij tot de inwoners van het laaiende Vuur zullen behoren} Surat Fatir vers 6

De uitdrukking wordt gegeven door het gezegde van de Almachtige: “vluchten” heeft een belangrijke betekenis, namelijk op een onomkeerbare manier aan al dit kwaad ontsnappen.

Wij vragen Allah om ons tot degenen te maken die gehoor geven aan Allah geboden: Hij is de Hoorder, de dichtstbijzijnde, de Beantwoorder van gebeden. Ameen!