Vrijdagpreek 24 november 2023

Ziekte van benauwdheid op de borst

 

In zijn leven gaat een persoon soms door een staat van droefheid die gepaard gaat met een beklemmend gevoel op de borst, waardoor hij de vreugde, de glimlach en het verlangen om met anderen te communiceren verliest. Deze toestand wordt in de Heilige Koran beschreven onder de naam (beklemmend gevoel op de borst). De moslim geeft zich nooit over aan deze toestand en staat niet toe dat deze hem overwint. Maar zoekt eerder hulp bij de Almachtige Allah en versterkt hem, zijn verbinding met hem totdat hij herstelt van de benauwdheid op de borst.

De Almachtige Allah vermeldde deze ziekte in de Koran: in het verhaal van profeet Moesa (as): Hij (Moesa) zei: “O mijn Heer, waarlijk, ik vrees dat zij mij zullen verloochenen. En (dat) mijn borst vernauwd raakt en (dat) mijn tong niet (duidelijk) zal spreken. Stuur daarom (iemand mee) Haaroen (zodat hij mij kan vergezellen). Surat Al Suaraa verzen 12-13

Dus zocht hij hulp bij zijn broer, de rechtvaardige profeet Haroun, op het pad van het aanroepen van Allah en om uit de staat van nood te komen die hem kwelde vanwege de afwijzing van zijn roep door zijn volk en hun ontkenning van hem.

De Boodschapper van Allah vzm, werd om dezelfde reden getroffen door deze aandoening (beklemmend gevoel op de borst): zijn volk verwierp zijn oproep, belasterde hem en beschuldigde hem van valse beschuldigingen. Soms noemden ze hem een tovenaar en soms zeiden ze dat hij een dichter was. Ze belasterden zelfs de Koran, wat het woord van Allah is, en beweerden dat Mohammed vzm deze van hem heeft geschreven. Allah zegt: En zij zeiden: “(Dit zijn slechts) mythen van de mensen van vroeger die hij heeft overgeschreven. Deze worden in de ochtend en in de namiddag’ aan hem overgedragen. Surat Al Furqaan vers 5

Allah wist wat zijn Boodschapper was overkomen vzm, en stelde hem eerst gerust met de woorden van Allah, de Almachtige: {Voorwaar, Wij zijn Voldoende voor jou tegen (het kwaad van) de bespotters}. Surat Hijr vers 95

Vervolgens richtte hij zich tot hem en beschreef hem de ziekte en het medicijn en zei: En voorzeker, Wij weten dat jouw borst vernauwd raakt vanwege datgene wat zij zeggen. Dus verheerlijk jouw Heer met lof uitingen en behoor tot de neer knielende. En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (d.w.z. de dood) tot jou komt. Surat Al Hijr verzen 97/98/99

Deze verzen bevatten een recept van Allah voor iedereen die klaagt over angst, psychologische pijn, of verdriet, rechtstreeks voor hem door Allah overvloedig te prijzen (Subhaan Allah), zich vaak voor Allah neer te werpen en te proberen zijn tijd te verlengen met smeekbeden. , zodat hij genezing, troost en geruststelling zal vinden, als Allah het wil.

Wij vragen Allah om geruststelling, gemoedsrust en kalmte van ziel. Hij is de Hoorder, de dichtstbijzijnde, de Beantwoorder van gebeden. Ameen!