Vrijdagpreek 17 november 2023

Liefde voor de Heilige Koran

 

Een teken van succes, leiding en gerechtigheid, is de gehechtheid van het hart van de dienaar aan de Heilige Koran. De beste vriend en metgezel van een moslim in zijn leven is de Heilige Koran, de sleutel tot goedheid, de belangrijkste reden voor begeleiding, genezing van ziel en lichaam, bescherming en veiligheid tegen gevaren, de snelste manier om goede daden te verdienen.

Het werd vermeld in Sunan Al-Tirmidhi op gezag van Abdullah Bin Masoud, vzm, op zijn gezag, zei hij: De Boodschapper van Allah, vzm, zei: (Wie een letter uit de koran leest, zal een goede daad hebben, en een goede daad zal tien keer zo veel worden vermenigvuldigd. “alif lam mim” is geen letter, maar “alf” is een letter “lam” is een letter en “ mim” is een letter).

Voor degene die zoekt naar leiding: luister naar de woorden van de Almachtige: {Voorwaar, deze Koran leidt naar datgene wat juist is en verkondigd verheugende Tijdingen aan de gelovigen die goede daden verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning..} Surat Al Israa vers 9

Ja, liefde voor de Koran is een van de tekenen van de liefde van een dienaar voor zijn Heer, omdat de Heilige Koran het woord van Allah is. Dus als het hart gehecht is aan het woord van Allah, dan zal het hart van zijn eigenaar echt houden van Allah. Je weet dat je werkelijk van de Koran houdt wanneer je in jezelf een voortdurend verlangen ernaar ervaart en een verlangen om het te horen en ernaar te luisteren, en er gaat geen dag voorbij zonder dat je een verband hebt met de Koran, of je nu leest, herziet, luistert, onderwijst, leert, of nadenkt. Het is een schande als onze verbinding met de Koran alleen maar verbonden is bij bepaalde gelegenheden (Ramadan, een begrafenis of versiering).

Het is een schande voor de Koran om opgesloten te blijven op planken en laden totdat er zich stof op verzamelt. Dit is het verlaten van de Koran waartegen in de woorden van de Almachtige werd gewaarschuwd in de Koran: {En de Boodschapper (Mohammed) zei: “O mijn Heer, waarlijk, mijn volk heeft deze Koran verlaten.”} Surat Al Furqaan vers 34

Liefde voor de Koran is een teken van zuiverheid van het hart. Othman Bin Affan vzm, zei: (Als uw hart zuiver was, zou u niet tevreden zijn met de woorden van uw Heer.) De verbinding van de gelovige met de Koran betekent niet dat we er in onze vrije tijd mee bezig zijn, maar dat we er een vast onderdeel van onze dag van maken, en dus leeft de Koran ons hele leven bij ons, wat Allah heeft bepaald, voorbestemd, voor ons in deze wereld. In de Koran vinden we lessen, preken en verhalen en we weten wat toegestaan is en wat verboden is. En alles wat je nodig hebt, en hoeveel we ook van de Heilige Koran houden, zullen we stijgen naar de hoogste niveaus in paradijs.

Oh Allah, maak de heilige Koran de bron van ons hart, het licht van onze borst, het wegnemen van ons verdriet en het verdwijnen van onze zorgen. Oh Allah, maak de heilige Koran een licht voor ons hart, een geneesmiddel voor onze ziekten, een zuiveraar voor onze zonden, een redder van het vuur, en een eeuwige leider voor het binnentreden van het paradijs. Ameen!