Vrijdagpreek 10 november 2023

Onderwerp: {En zij zullen zeggen: “(Alle) lof zij Allah, Die (al) het verdriet van ons heeft weggenomen. Voorwaar, onze Heer is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Dankbaar}

 

Vandaag hebben we het over een deel van de hadith van de rechtvaardige gelovigen nadat Allah hen eert door het Paradijs binnen te gaan en zich daar te vestigen in permanente en ononderbroken gelukzaligheid. Ik nodig je uit om naar deze hadith te luisteren met je oren en erover na te denken met je hersenen en hart, want het is een aansporing en bemoediging voor jullie om voor jezelf een plaats te reserveren bij de mensen van het Paradijs.

De almachtige zei: { De Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) zullen zij binnengaan, waarin zij gesierd zullen worden met gouden armbanden en parels, en hun gewaden zijn daar van zijde En zij zullen zeggen: “(Alle) lof zij Allah, Die (al) het verdriet van ons heeft weggenomen. Voorwaar, onze Heer is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Dankbaar. Degene Die ons met Zijn Gunst een eeuwige Verblijfplaats gaf, waarin wij niet getroffen zuller worden door uitputting en waarin wij niet getroffen zullen worden door vermoeidheid.”} Surat Fatir verzen 33-34-35

Deze verzen verzachten de pijn van ieder verdrietig persoon, geven geduld aan iedere getroffen persoon, en zijn als een balsem voor iedere onderdrukte en noodlijdende persoon, omdat ze een boodschap bevatten dat deze wereld op het punt staat te verdwijnen, en dat het leven in deze wereld vol is met problemen, verdriet en beproevingen, maar ze zullen allemaal verdwijnen met de eerste voet die een moslim in het paradijs zet.

Anas Ibn Malik ـraـ heeft overgeleverd dat de Profeet vzm zei: “De rijkste mens ter wereld, onder de bewoners van het vuur, zal op de Dag des oordeels en eenmaal in het vuur gedoopt worden, zal hem worden gevraagd: “O zoon van Adam, ben je ooit getuige geweest van enige goedheid? Heb je ooit enige gelukzaligheid ervaren? (op de wereld) Hij zal zeggen:” O Heer, bij Allah, dat heb ik nooit meegemaakt.

Dan, een persoon die zijn leven vol ontberingen leidde, uit de bewoners van het Paradijs, zal een keer in het Paradijs worden ondergedompeld en dan zal hem worden gevraagd: O zoon van Adam, ben je ooit getuige geweest van enige ellende? Heb je ooit enige ontbering ervaren? Hij zal zeggen: Nee Allah, ik ben nooit getuige geweest van enige ellende, noch heb ik enige ontbering ervaren.”

Dit is wat de mensen van het Paradijs verklaren in deze interessante dialoog, waar we nu samen over zullen nadenken:

Details over de verzen: “(Alle) lof zij Allah, Die (al) het verdriet van ons heeft weggenomen: De problemen, moeilijkheden en pijnen die ze hebben ervaren en waaraan ze hebben geleden tijdens de periode dat ze in deze wereld leefden.

Onze Heer is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Dankbaar: Hij is vergevingsgezind tegenover zijn berouwvolle dienaren, dus bedekt Hij voor hen de zonden die ze in deze wereld hebben begaan, wist ze uit en vervangt hun slechte daden door goede daden. Tegelijkertijd is Hij hen in overdreven vorm dankbaar voor hun gehoorzaamheid. en bekering en het beëindigen van hun leven met aanbidding, gehoorzaamheid en een goed einde.

Degene Die ons met Zijn Gunst een eeuwige Verblijfplaats gaf: Het betekent paradijs, waar een permanente en eeuwige verblijfplaats bestaat die niet tot in het oneindige wordt onderbroken. Waarin wij niet getroffen zuller worden door uitputting: Er zullen geen vermoeidheid, pijn of ongemakken zijn in het Paradijs. En waarin wij niet getroffen zullen worden door vermoeidheid.” : In het paradijs bestaat geen lijden, vermoeidheid en de psychologisch-spirituele gevolgen van vermoeidheid en pijn.

In bredere en meer omvattende zin: de mensen van het Paradijs zullen bevrijd worden van problemen, pijn en hun negatieve gevolgen voor de ziel en de geest, zodat ze voorbereid zullen worden op een eeuwig leven vrij van alle problemen. Dit is waar Allah de mensen van het Paradijs goed nieuws over gaf in de Heilige Koran.

De Almachtige zei: { Waarlijk, de godsvruchtigen zullen zich in Tuinen en bij water)bronnen bevinden. (Er zal tegen hen gezegd worden:) “Treed het (d.w.z. het Paradijs) binnen in vrede en (in) veiligheid.” En Wij nemen (al) het wrok in hun harten weg. (Zij zullen als) broeders tegenover elkaar (zitten) op ligstoelen. Zij zullen daarin niet getroffen worden door vermoeidheid, noch zullen zij daaruit verdreven worden.} Surat Al-Hidjr verzen 45-48

Deze verzen moedigen ons allemaal aan om het Paradijs te bereiken en door te gaan met het doen van goede daden die naar het Paradijs zullen leiden. De Boodschapper van Allah vzm, vatte voor ons het pad naar het Paradijs samen in deze hadith op gezag van Abu Hurairah vzm. Hij zei dat de Boodschapper van Allah vzm, zei: Heel mijn volk zal het Paradijs betreden, behalve degenen die weigeren. Ze zeiden: O Boodschapper van Allah, die zal weigeren? Hij zei: Wie mij gehoorzaamt, zal het Paradijs betreden, en wie mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd.

Wij vragen Allah om ons het Paradijs en zijn gelukzaligheid te schenken. Hij is de Hoorder, de Dichtstbijzijnde, de Beantwoorder van gebeden. Ameen