Vrijdagpreek 3 november 2023

Smeekbeden en athkaar tijdens tegenspoed en crises

 

In de preek van vandaag noemen we drie heilzame en nuttige smeekbeden die een goed effect hebben op de verlossing van tegenspoed, moeilijkheden en kwellingen: gebeden die we van de profeten leren, gebeden die we in deze tijd heel hard nodig hebben.

De eerste smeekbede (duaa): la ‘iilah ‘iilaa ‘ant subhanak ‘iiniy kunt min alzaalimin, betekent: “Er is geen god dan U, Verheven bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers.” (Surat Al Anbiyaa vers 87)

Deze smeekbede werd gebruikt door de Profeet Yunus (vzm), tijdens de grootste beproeving die hij in zijn leven heeft meegemaakt, en de Almachtige vertelde ons daarover in de Koran: En (gedenk) Dhoen-Noen toen hij boos wegging en dacht dat Wij het hem niet moeilijk zouden maken (dw.z. door hem te laten opslokken door de grote vis). Waarop hij (Ons) aanriep in de duisternissen (zeggen-de): “Er is geen god dan U, Verheven bent U. Voorwaar ik behoorde tot de onrechtplegers.” Surat Al Anbiyaa vers 87

Alle ontberingen, de duisternis van de nacht, de duisternis van de zee en de duisternis van de buik van de walvis, verzamelden zich op hem, dus Allah redde hem vanwege deze smeekbede.

De Boodschapper van Allah (vzm), vertelde ons dat het een algemene smeekbede is die elke moslim kan gebruiken in tijden van tegenspoed en moeilijkheden. Hij (vzm), zei: De naam van Allah waarmee hij antwoordt wanneer er een beroep op wordt gedaan, en als hem erom wordt gevraagd, geeft hij het, de smeekbede van Yunus Ibn Matta.

Er werd tegen de Boodschapper van Allah (vzm), gezegd: Is het speciaal voor Yunus of voor de moslimgemeenschap? Hij zei: Het is speciaal voor Yunus Ibn Matta, en voor de groep gelovigen in het algemeen, wanneer zij er een beroep op doen. Heb je de woorden van Allah de Almachtige niet gehoord: {Dus gaven Wij gehoor aan hem, waarna Wij hem redden van de kwelling. En zo redden Wij de gelovigen.} Surat Al Anbiyaa vers 88

En in Sunan al-Tirmidhi, op gezag van Saad bin Abi Waqqas (vzm), zei hij: De Boodschapper van Allah, (vzm), zei: De smeekbede van Dhul-Nun toen hij smeekte terwijl hij zat in de buik van de walvis: Er is geen god dan U, Verheven bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtplegers.” want geen enkele moslimman heeft ooit om iets gebeden zonder dat het werd beantwoord.

De tweede smeekbede (duaa): “hasbuna allah w nieam alwakil” betekent: “Allah is Voldoende voor ons, en Hij is de Beste Zaakwaarnemer.”

In Sahih Al-Bukhari op gezag van Ibn Abbas, vzm met hen beiden, zei hij: “Allah is Voldoende voor ons, en Hij is de Beste Zaakwaarnemer” Ibrahiem (vzm), zei dit toen hij werd in het vuur geworpen, en Mohammed (vzm), zei dit toen ze zeiden: “De mensen hebben zich tegen je verzameld, dus wees bang voor hen.” Het vergrootte hun geloof en ze zeiden: “Allah is Voldoende voor ons, en Hij is de Beste Zaakwaarnemer.” Met deze smeekbede transformeerde Hij het vuur, dat de bron van het branden is, tot koelte en vrede voor de Profeet Ibrahiem, toen de ongelovigen hem erin gooiden. Allah de Almachtige heeft ons in de Koran verteld:{ Zij zeiden: “Verbrand hem en help jullie goden, als jullie (toch) iets willen doen.” Wij zeiden: “O vuur, wees (aangenaam) koud en veilig voor Ibraahiem} Surat Al Anbiyaa verzen 68-69

Deze smeekbede was de reden voor de redding van de Boodschapper van Allah en degenen die met hem waren, en de Almachtige vertelde ons daarover in de Koran: {Degenen (d.w.z. de gelovigen) teen wie de mensen (d.w.z. de hypocrieten) zeiden: “Waarlijk, de mensen (d.w.z. de veelgodenaanbidders) hebben zich zeker (massaal) tegen jullie verzameld, vrees hen dus.” Maar dit vermeerderde (juist) hun geloof, en zij zeiden: “Allah is Voldoende voor ons, en Hij is de Beste Zaakwaarnemer.”

Dus keerden zij terug met een Genieting en Gunst van Allah. Geen (enkel) kwaad trof hen en zi volgden het Welbehagen van Allah. En Allah is de Bezitter van de grandioze Gunst.} surat Al Imraan verzen 173-174

De 3de smeekbede (dua) “rabiy inni massania al dorr wa’ant ‘arham alraahimin” betekent: Voorwaar, ik ben getroffen door tegenspoed. En U bent de Meest Barmhartige onder de barmhartigen.”

De smeekbede van de Profeet Ayoub (vzm), en Allah de Almachtige zei: {En (gedenk) Ayyoeb toen hij zin Heer aanriep: “Voorwaar, ik ben getroffen door tegenspoed. En U bent de Meest Barmhartige onder de barmhartigen.”

Dus gaven Wij gehoor aan hem en namen Wij wat hem aan tegenspoed had getroffen (van hem) weg. En Wii gaven hem (in het Hiernamaals) zijn familie (terug) en daarnaast het gelijke daaraan (in deze wereld), als Genade van Onze Zijde en als Herinnering voor de aanbidders.} Surat Al Anbiyaa verzen 83-84.