Vrijdagpreek 27 oktober 2023

O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en het gebed. Waarlijk Allah is met de geduldigen. (Surat De Koe vers 153)

 

In dit vers adviseert Allah swt, ons om de hulp te zoeken van twee dingen die de moslim altijd nodig heeft, vooral in tijden van tegenspoed, crises, zorgen en angst.

Ten eerste, Geduld:

Wat een nobele profetische eigenschap is, en de Boodschapper van Allah (vzm), beschreef het als een licht. Allah de Almachtige zei: {En zoek hulp met behulp van geduld en het gebed. En Waarlijk het is zeker iets groots (d.w.z. iets zwaars) behalve voor de nederigen} Surat Al Baqarah vers 45

En op de dag des oordeels zal Allah swt, zijn geduldige dienaren belonen met grote beloningen. Allah de Almachtige zei in Zijn Nobele boek: {En slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking} Surat Az-Zomar vers 10

Allah zei ook in Zijn Nobele boek: {voor de geduldige mannen en vrouwen, Allah heeft Vergiffenis en een grandioze Beloning voor hen gereedgemaakt} Surat Al Ahzaab vers 35

Tot de vereisten voor geduld behoren veel lof en dank aan Allah in tijden van ontberingen en voorspoed, een vermindering van de taal van klachten en een permanente gehechtheid van het hart aan de Almachtige Allah. De wijzen zeggen dat geduld de sleutel tot verlichting is.

Ten tweede, gebed:

De Boodschapper van Allah (vzm), was doodsbang als in de war terecht kwam, zoals leed of een belangrijke zaak, hem overkwam, of verdriet. Hij raakte in paniek en nam zijn toevlucht tot gebed, waarbij hij het gebruikte om hem te helpen.

Bidden is een belangrijke sleutel tot al het goede dat een persoon hoopt, wenst en zoekt in dit leven. Gebed is de bron van troost, veiligheid, rust en geluk in deze wereld, en het is de oorzaak van eeuwige geluk die in het hiernamaals niet zal worden onderbroken.

En de boodschapper van Allah (vzm), zei hij tegen onze meester Bilal Bin Rabah rad, wanneer de tijd voor gebed is gekomen: Geef ons troost, Bilal. Het is een reden om een persoon te beschermen tegen het begaan van zonden en zonden. Allah de Almachtige zei: {Reciteer wat aan jou O Mohamed is geopenbaard van het Boek, en onderhouden het gebed. Waarlijk het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slecht, En het gedenken van Allah is zeker het grootst, en Allah weet wat jullie doen} Surat Al-Ankabut vers 45

In het gebed, vooral tijdens sujjoed, spreekt de moslim tot Allah en smeekt hij voor al zijn behoeften en wensen. Het werd vermeld in Sahih Muslim op gezag van Abu Hurairah (vzm), die zei dat de Boodschapper van Allah (vzm) zei: {Het dichtst dat een dienaar bij Allah is, is wanneer hij zich ter aarde werpt, dus smeek vaak}

Het gebed beschermt de moslim tegen alle kwaad en tegenslagen. Het gebed is een middel om de psychologische en fysieke pijn waarover een moslim klaagt te verlichten.

Daarom raden wij aan om het altijd te bewaren, zoals Allah ons heeft opgedragen met wat de almachtige zei:{ Wanneer jullie het gebed voltooien gedenk Allah dan staand en zittend en op jullie zij. En als jullie je weer veilig voelen onderhouden dan het gebed, Waarlijk het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde voorgeschreven} Surat Al-Nisa 103

We waarschuwen voor het verspillen ervan, het verwaarlozen van het, of er toegeeflijk mee te zijn. We hebben praktische activering in ons leven nodig voor dit gebod in het nobele vers dat we hebben gekozen als de titel van deze preek, en we openen de preek en sluiten de preek af:{ O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en het gebed. Waarlijk Allah is met de geduldigen} Surat De Koe 153.

We vragen Allah om succes en acceptatie te schenken. Ameen