Vrijdagpreek 22 december 2023

Motivatie door het begeleiding naar het rechte pad

 

Bij elke gebedsreeks die we aan Allah richten tijdens het reciteren van Surat Al-Fatiha, vragen we om leiding naar het rechte pad. De almachtig zei: “Leid ons naar het rechte pad” (Surat Al-Fatiha vers 6). Volgens een overlevering in Sunan Al-Nasa’i op gezag van Abdullah Ibn Mas’ood, ra, tekende de Profeet vzm eens een lijn en zei: “Dit is de weg van Allah. Vervolgens tekende hij lijnen naar rechts en links en zei, dat op elk van deze wegen een duivel is die mensen naar zich toetrekt. Vervolgens las hij het vers voor: { En dit is Mijn Pad, recht. Dus volg het. En volg geen (andere) wegen, ze zullen jullie laten afdwalen van Zijn pad. Dat is een bevel voor jullie, zodat jullie rechtvaardig kunnen worden} Surat Al-An’am vers 153.

In deze preek presenteer ik vijf praktische redenen die helpen om standvastig te blijven op het rechte pad:

1. Het versterken van de band met de Heilige Koran:

De almachtig zei: { Het is zo (d.w.z. in fasen neer-gezonden) om jouw hart daarmee standvastig te maken, en Wij hebben het (d.w.z. de Koran) gefaseerd (aan jou) onderwezen} Al-Furqaan vers 32.

Het dagelijks besteden van tijd aan de Koran, hetzij door lezen, memoriseren, begrijpen of luisteren, heeft een positief effect op het hart, waardoor het motiveert tot goedheid en het vermijden van kwaad.

2. Het lezen van de biografie van Mohamed vzm en andere verhalen van de Profeten. De almachtig zei: { En alles wat Wij jou vertellen over de berichten van de (eerdere) Boodschappers, is om jouw hart daarmee standvastig te maken. En hierin (d.w.z. in dit hoofdstuk van de Koran) is de Waarheid tot jou gekomen en een Vermaning en een Herinnering voorde gelovigen} Surat Hud vers 120. Dit versterkt het hart en dient als een les voor de gelovigen.

3. Het in de praktijk brengen van verworven kennis. Dit leidt tot versterking en leiding voor de gelovigen. De almachtig zei: { Maar als zij hadden gedaan wat hun was voorgeschreven, dan was dat beter en sterker voor hun geloof geweest.En dan zouden Wij hun van Onze Zijde zeker een grandioze Beloning hebben gegeven. En dan zouden Wij hen zeker naar een recht Pad hebben geleid} Al-Nisaa verzen 66.67.68.

4. Het verrichten van smeekbeden: In Sunan Al-Tirmidhi werd op gezag van Anas Bin Malik, ra, vermeld dat de Boodschapper van Allah, vzm, vaak zei: (O bekeerling van harten, maak Mijn hart standvastig in uw religie.) Dus ik zei: O Boodschapper van Allah, wij geloven in u en in wat u hebt gebracht. Bent u bang voor ons? Hij zei ja: (De harten bevinden zich tussen twee vingers van Allah. Hij draait ze zoals Hij wil.

5. Het gezelschap van rechtvaardige mensen. Omring jezelf met mensen die Allah aanbidden en zijn pad volgen, om vast te houden aan het herinneren van Allah en Zijn pad. De almachtig zei:   { En stel jezelf geduldig op samen met degenen die hun Heer in de ochtend en avond gedenken, strevend naar Zijn Gezicht. En wend jouw ogen niet van hen af, strevend naar de bekoringen van het wereldse leven. En gehoorzaam niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze Gedenking en (die) zin begeerte volgt en waarvan de zaak verloren is} Surat Al-Kahf vers 28.

Deze vijf redenen zorgen ervoor dat het hart zich aan Allah hecht, en de beloning van Allah is leiding en standvastigheid. De Almachtige zei: { En degene die zich vastklampt aan Allah zal zeker worden geleid naar een recht Pad } Al-Imran vers 101.

Wij vragen Allah om leiding en standvastigheid. Hij is de Hoorder, de dichtstbijzijnde, de Beantwoorder van gebeden. Ameen