Vrijdagpreek 16 februari 2024

Vergeving

 

Vandaag hebben we het over een aanbidding die gemakkelijk toe te passen is, maar prachtige en gevarieerde voordelen heeft. Het is de aanbidding van het zoeken naar vergeving. De betekenis van deze aanbidding is het gemak van het voortdurend om vergeving van Allah vragen. In deze aanbidding volgen we het voorbeeld van onze boodschapper Mohammed vzm, die zei: (O mensen, toon berouw aan Allah swt en zoek Zijn vergiffenis, want ik heb berouw tegenover Hem en vraag Zijn vergiffenis 70x per dag) en in sommige overleveringen 100x.

Ter bevestiging van het belang van deze aanbidding heeft de Profeet, vzm, ons geleerd om er onmiddellijk mee te beginnen na het voltooien van elk verplicht gebed. Na het gebed zeggen we drie keer (ik vraag vergiffenis van Allah/AstagfiruAllah).

En ook in Het laatste derde deel van de nacht vertelde de Boodschapper van Allah, vzm, ons dat Allah zijn dienaren elke nacht roept. Hij vraagt om vergeving, zodat ik hem kan vergeven? Dit is de betekenis die Allah, de Gezegende en Allerhoogste, aan ons heeft bevestigd door te zeggen: { (en degenen die om vergeving vragen in het laatste deel van de nacht. } Surat Al Imran vers 17. Hij zei ook, in een uitleg van een van de eigenschappen van zijn vrome dienaren: { En in het laatste deel van de nacht vroegen zij om vergeving. } Surat Al-Dhariyat vers 18.

Veel vergeving vragen is een van de belangrijkste manieren om moeilijkheden te verlichten en wensen te verwezenlijken. Op een dag kwam er een man naar Imam Al-Hassan Al-Basri, moge Allah genade met hem hebben, en zei: De grond is onvruchtbaar vanwege de vertraging in de regen, dus zei hij tegen hem (vraag vergeving van Allah/AstagfiruAllah).

Toen kwam er een ander persoon, hij klaagde over armoede en zei tegen hem: (vraag vergeving van Allah/AstagfiruAllah). Toen kwam een derde persoon en zei: Mijn vrouw is onvruchtbaar en bevalt niet, dus zei hij tegen hem: (vraag vergeving van Allah/AstagfiruAllah). De aanwezigen waren verbaasd over het advies van Imam Al+Hassan Al-Basri aan de mensen, omdat de klachten varieerden, maar het antwoord was hetzelfde. Hij zei tegen hen: “Hebben jullie de woorden van Allah de Almachtige niet gelezen op de tong van de Profeet Noah: {Ik zei (tegen hen): “Vraag jullie Heer om vergeving. Voorwaar, Hij is Meest Vergevingsgezind. Hij zendt vanuit de hemel regen in overvloed op jullie neer. En Hij zal jullie versterken met bezittingen en kinderen. En Hij zal voor jullie Tuinen maken en Hij zal voor jullie rivieren maken.} “Surat Noah verzen 10 – 12.

Een van de belangrijke voordelen van het zoeken naar vergeving is dat het bescherming en veiligheid biedt voor degene die vergeving zoekt tegen kwelling, calamiteiten en rampen, zoals Allah zei: { En Allah zal hen niet bestraffen, terwijl zij om Zijn Vergiffenis vragen } Surat Al-Anfal 33.

Er zijn verschillende vormen van het zoeken naar vergeving, waarvan de gemakkelijkste is om te zeggen: (vraag vergeving van Allah/AstagfiruAllah). En de meest wonderbaarlijke daarvan is de bekende en authentieke smeekbede, verteld door de Boodschapper van Allah, vzm, bekend als (de meester van het zoeken naar vergeving), die luidt: (O Allah, U bent mijn Heer, er is geen god dan U, U heeft mij geschapen, en ik ben Uw dienaar, en ik houd mij aan Uw verbond. En ik beloof u zoveel als ik kan. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat ik heb gedaan. Ik heb berouw van Uw genade over mij en ik erken mijn zonde, dus vergeef mij, want niemand vergeeft zonden behalve Jij.)

De Boodschapper van Allah, vzm, zei: Degene die er ’s morgens om smeekt, er zeker van is, en die dag sterft, behoort tot de mensen van het Paradijs. En wie dan ook ’s avonds zeker van is, maar hij stierf in de nacht, hij ook zal tot de mensen van het Paradijs behoren. Werkelijk een prachtige smeekbede en een prachtige beloning die ons motiveert om het te onthouden en het elke ochtend te blijven gebruiken en avond.

We vragen Allah om onze zonden te vergeven, onze fouten te bedekken en ons oprechtheid, succes en acceptatie te schenken. Hij is de Hoorder, de Dichtstbijzijnde, Degene die onze gebeden verhoort. Ameen