Vrijdagpreek 12 januari 2024

De heilige maand Rajab

 

Vanavond verwelkomen we de maand Rajab van het jaar 1445 (Hijri). Maand Rajab één van de vier heilige maanden genoemd door Allah in de Heilige Koran. Deze vier maanden zijn: Drie opeenvolgend: ( Doel-Alqi”da , Doel-Alhijja , Muharraam ) en één apart :(Rajab)

ALLAH De Almachtige zei : { Waarlijk, het aantal maanden (in een jaar) bij Allah is twaalf dit is door de Allah bepaald vanaf de dag dat Hij de hemelen en de aarde geschapen heeft. Vier daarvan zijn heilig. Dat ( het heilig beschouwen van deze vier maanden) is de oprechte geloof, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan} Surat At-Taubah vers 36.

De vier heilige maanden bieden ons de gelegenheid om Allah swt te gedenken en hem oplettender te aanbidden. We dienen in deze maanden onszelf te onderwerpen aan een zelftoets en te beoordelen of de manier waarop we invulling geven aan ons leven verantwoord is. Laten we verboden zaken vermijden. In de maanden Rajab en Sh’baan kunnen we ons voorbereiden op de vastenmaand Ramadan. De profeet Mohammed vzm raadde één van zijn metgezellen aan om te vasten tijdens de vier heilige maanden. Het is ook een periode waarin we de zwakkeren in de samenleving extra aandacht dienen te geven . Tevens is het unieke kans om onze zielen te zuiveren kwijtgescholden te krijgen en om onze zonden te wissen.

Allah De Almachtige zei: { O mijn dienaren! Degenen die zichzelf onrecht hebben aangedaan, twijfel niet aan de barmhartigheid van Allah! Voorzeker, Allah vergeeft alle zonden. Zonder twijfel, Hij is Al-Gafoer (de meest Vergevensgezinde), Ar-Rahiem (Degenen Die altijd Barmhartig zal zijn voor de gelovigen). } Surat Az–Zomar vers 53.

Geleerden beschrijven de maand Rajab altijd als de maand van het planten van zaden in de grond, de maand Sha’ban als de maand van water geven en de maand Ramadan als de oogstmaand. Dit is een analogie voor de toestand van een moslim met goede daden, en hoe het klein begint in de maand Rajab, groeit in de maand Sha’ban en dan zijn hoogtepunt bereikt in de maand Ramadan.

Bij de komst van deze goede dagen zijn we actief en ijverig in aanbidding . En we herinneren ons allemaal wat Allah De Almachtige zei: { En neem levensvoorziening mee, en de beste levensvoorziening is Taqwa } SuratAL–Baqarah vers 197.

Moge Allah swt onze heilig maanden zegenen en ons Ramadan te laten bemachtigen. Ameen.