De behandeling van angst en bezorgdheid

De behandeling van angst en bezorgdheid

 

De rust van de ziel en de gemoedsrust is een van de grote gunsten van Allah (swt) voor de mensen, We zien in onze tijd dat wie tekort heeft aan deze gunst lijdt aan angst, paniek en bezorgdheid. Angst voor de dood, voor de armoede, voor de ziekte en voor het falen, doen zo iemand naar verdovende pillen grijpen. Hij houdt zich bezig met nemen van verdovende pillen en het bezoeken van klinieken en ziekenhuizen op zoek naar psychologen om misschien genezing, rust, veiligheid en gemoedsrust te vinden…

Maar diegene wiens hart door Allah (swt) vervolledigd wordt met het geloof en die de koran dag en nacht leest, krijgt rust en veiligheidsgevoel.

Allah (swt) zei in soera Al-Fath vers 4: (Hij is het, Die rust in het hart der gelovigen heeft nedergezonden,opdat bij hungeloof nog in hun geloof toenemen.)

Degene die de weg van goedheid en gerechtigheid volgt zal niet lijden aan angst of verdriet, Allah (swt) zei in soera al-baqara vers 38 (die Mijnleiding volgen, vrees noch droefheid kennen)

En Allah (swt) zei in soera Taha verzen123- 126: ..”Dan zal een ieder die Mijn leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn.Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benardeomstandigheden leven enop de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan.”Hij zal zeggen: “Mijn Heer waarom hebt Gij mij blind doen opstaan, terwijl ik kon zien?”God zal zeggen: “Aldus kwamen Onze tekenen tot u en gij hebt er geen acht op geslagen.”

Aan iedereen die aan angst, bezorgdheid en stress leidt, maak woedoe (kleine wassing)- en bid twee rakaat voor Allah (swt) of begeef je naar een moskee om een gezamenlijk gebed te verrichten en naar de verzen van de Koran luisteren, dan zult gij rust en gemoedsrust vinden. Als je wilt slapen ga niet opzoek naar kalmerende middelen maar verricht woedoe en slaap op je rechterkant en lees de verzen en de smeekbeden die je kent met de intentie dat je gaat opstaan om fadjrgebed te verrichten.

Gij zult comfortabel slapen en je geruststelling bewaren, Allah (swt) zei in soera Ar-Roem vers 23: “En tot Zijn tekenen behoren uw slapen ‘s nachts en uw zoeken naar Zijnovervloed overdag. Daarinzijn zeker tekenen voor een volk, dat luistert”.

Een van de oorzaken die leiden naar rust en gemoedsrust is niet overdrijven in het verdriet over zaken die verleden tijd zijn. Ook in de tijden van geluk moet men niet overdrijven met vreugde Allah (swt) zei in soera Al-Hadid vers 23: “Opdat gij niet mocht treuren over hetgeen gij verloren hebt noch juichen over hetgeen Hij u heeftgegeven, want Allah heeft geen pocher of opschepper lief”.

Als men denkt aan wat in de wereld gebeurt aan rampen zoals aardbevingen, overstromingen, oorlogen, armoede, ziekte en onwetendheid zal men weten dat men in de gunsten van Allah (swt) leeft, daarom moet men hem loven en danken.

In Sunan Abi Dawood zei Asma dochter van U°mys: “De Boodschapper van Allah (vzmh), vertelde me: zal ik je een paar woorden leren om in tijden van nood te zeggen: “Allah (swt) is mijn Heer met wie ik niet associeer”

We vragen aan Allah (swt) om ons te zegenen met de gunsten van rust, veiligheid en vrede. Dat Hij ons geneest van angst, zorgen en verdriet. Hij is de dichtbij zijnde, de Alle horende.

Amien Amien Wa lhamdoe lillahi rabbi la°alamien.