DE DEUGDEN VAN RAMADAN

DE DEUGDEN VAN RAMADAN

 

Het is de edele maand . de maand ramadan die Allah (swt) duidelijk in zijn Boek . de almachtige zegt  in zijn nobele Boek: «de maand Ramadhan is de maand waarin de koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Foerqan ( de Onderscheider tussen de waarheid en de valsheid). Wie van jullie de maan van de maand gezien heeft, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan zijn er een aantal andere dagen( om het vasten in te halen). Allah (swt) wenst voor jullie het gemakkelijke en hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maak het aantal (dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn». soerah Baqara 184

De allerbeste deugden van de maand ramadan zijn als volgt:

1- De neerzending van de koran in deze maand. Daarom is het beter als de moslims een paar uren wijden aan het lezen en aflezen van de koran en ernaar luisteren. De geleerden als ze Ramadan bereiken maken zich vrij van lesgeven en leren en alle bezigheden en besteden hun tijd alleen aan koran.

2- Tijdens Ramadan, worden de poorten van het Paradijs open en sluiten die van de hel en worden alle duivels vastgeketend.

3- Ramadan is een maand van het vasten. In sahihein ( Sahih Moslim en Sahih Bokhari) Aboe Huraira (moge Allah (swt) tevreden met hem zijn ) overleverde dat de profeet (vzmh) zei : “ wie in (de maand) ramadan vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah), al zijn voorafgaande zonden zullen hem vergeven worden”.

Het vasten is niet alleen onthouden van eten en drinken en geslachtsgemeenschap van dageraad (ruim vóór zonsopkomst), tot zonsondergang. Maar ook onthouden van alle soorten zonden. In sahih Bokhari, Aboe Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn ) overleverde dat de Profeet (vzmh) zei: «Wie valse getuigenissen en het daarnaar handelen niet achterwege laat, Allah (swt) heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat». Voor wie het vasten verricht, is het belangrijk dat hij zijn ziel beschermt tegen inbreuken plegen op anderen en als iemand een inbreuk met woorden en daden op jou pleegt, het volstaat je om tegen hem te zeggen: “ ik ben aan het vasten” zoals de profeet (vzmh) ons heeft geleerd, als iemand jou beledigt zeg: ik ben aan het vasten”. Vasten leert ons orde, discipline en empathie voor de armen en behoeftigen.

De maand Ramadan is een maand van aanbidding, hardwerken en actief zijn en niet een maand van luiheid en slapen.

4- Tijdens Ramadan wordt het gebed van al-qiyaam ( vrijwillige nacht gebed) verricht. In sahihein (Sahih Moslim en Sahih Bokhari) Aboe Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn )  overleverde dat de Profeet (vzmh) zei: «Wie opstaat om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden, met geloof en rekenend op de Goddelijke beloning, hem zal door Allah zijn fouten vergeven ».

Er wordt ook in hadith overgeleverd dat wie opstaat met de Imam om gedurende de nachten van de Ramadan te bidden tot dat hij vertrekt, wordt voor hem geregistreerd zoals hij de hele nacht opgestaan heeft om te bidden. overgeleverd door Aboe Dawoed en Tarmidie en An-Nissaie.

5- Ramadan is ook een maand van dua (smeekgebed), de smeekgebed van wie het vasten verricht is één van de beantwoorde smeekgebeden. in Sunan At –Tarmidie overleverde Aboe Huraira dat de profeet (vzmh) zei: «drie smeekbeden zullen niet geweigerd worden: de vastende, totdat hij zijn vasten verbreekt, de rechtvaardige leider, en de smeekgebed van iemand die onrecht wordt aangedaan wordt door Allah tot boven de wolken geheven, waarna de deuren van de hemel ervoor geopend worden. De Heer zal dan zeggen: ‘Bij mijn Almacht, Ik zal jou helpen, al is het na een tijd. »

6- De maand Ramadan is een maand van bescherming tegen het Hellevuur en het is de allerbeste wens dat een moslim wil vervullen. Moge allah (swt) ons allen vergeven en ons tegen het hellevuur beschermen en ons aanvaarden, Hij is  Alles-Horende, Dichtbij en beantwoordt smeekgebedden! Amien Amien

.