De fundamenten van ethiek en goed gedrag

De fundamenten van ethiek en goed gedrag

 

Een van de grootste kenmerken van de Islam is een goede moraal voorstellen. Allah (swt) prees de profeet (vzmh) met zijn goede karaktereigenschappen en zei in soera Alqalam aya 4: “Waarlijk, je hebt een groot moreel karakter’. In de Preek van vandaag stellen wij u vier belangrijke morele vaardigheden voor. Proficiat voor degenen die deze vaardigheden bezitten:

Eerste vaardigheid: Oppassen voor wat de eigen tong zegt, zodanig dat ze alleen wat deugt uitspreekt.

Abu Hoerayra vertelde dat de profeet (vzmh)  zei: “ wie gelooft in Allah (swt) en de dag des oordeels zegt wat deugt of zwijgt.”

 Allah (swt) zei in soera Qaf aya 18: ”Er is geen woord dat hij uit of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is.” Wie op zijn woorden let, hem  zal Allah op de dag des oordeels van de hel redden.

Attarmidhi verhaalde in zijn Sunna dat de profeet (vzmh) zei tegen Moead ibn Djabal terwijl hij naar zijn tong  wees  “Let op dit”. Moead antwoordde: “Zullen  wij beoordeeld worden op wat wij zeggen?” Hij (vzmh) antwoordde: “….Mensen zullen op hun neuzen en op hun monden vallen alleen omwille van hun tongen.”

Tweede vaardigheid: Niet nieuwsgierig zijn – men moet zijn neus niet steken in de zaken van een ander mens. Attarmidhi verhaalde Abu Horayra r.a dat de profeet (vzmh) zei: “ Eén van de belangrijkste aspecten van een moslim is het vermijden van nieuwsgierigheid”. Ibn Radjab zei dat deze hadith  één van de fundamenten is van de ethiek. Abu Dawoed vertelde dat Ibn Hadjar zei: “ Deze hadith is een kwart van de islam waard”. Ik zou zelfs zeggen dat deze Hadith de volledige islam bevat.

Imam Sjafii r.a zei: “Drie zaken verbeteren de rede: omgaan met de Oelama, omgaan met wijze mensen en het vermijden van mensen die onzin vertellen”.

Derde vaardigheid: Zelfbeheersing in tijden van woede. Abu Horayra vertelde in Sahih Alboekhari dat de profeet (vzmh) zei: “Een man vroeg de profeet (vzmh) om hem een raad te geven. De profeet (vzmh) herhaalde verschillende keren dat hij zijn woede moest beheersen”. Als men zijn woede beheerst,  plaatst men  zich op het pad van deugd, liefde, tolerantie en zachtmoedigheid.

Vierde vaardigheid: Het goede wensen voor anderen. In Sahiehayn vertelde Anas Bin Malik r.a dat de profeet (vzmh)  zei: “Een man kan pas een moslim zijn als hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” De broederschap betekent:  broederschap in de religie en broederschap ook in de mensheid.

Uit deze hadith kunnen wij afleiden dat anderen het goede toewensen een fundament is van de islam. Het leidt naar deugd en tolerantie en verwijdert haat uit de samenleving.

Dit waren vier vaardigheden die de moslim moet toepassen zodat hij een beter mens wordt. Wij vragen Allah (swt) om ons naar de goede (ethiek) te leiden. Amien Amien.