De oorzaken van de zegen in het levensonderhoud

De oorzaken van de zegen in het levensonderhoud

 

Levensonderhoud kan niet worden beperkt tot alleen geld, maar het concept van levensonderhoud is meer algemeen  en meer omvattend:

De gezondheid is een levensonderhoud, de gemoedsrust is een levensonderhoud, comfortabele huisvesting is een levensonderhoud, een goede buur  is een levensonderhoud, een  goede vrouw is een levensonderhoud, een goede echtgenoot is een levensonderhoud,  goede kinderen zijn een levensonderhoud, een goed hart hebben is een levensonderhoud. Maar levensonderhoud in de zin van geld en materiële dingen is door Allah (swt) gegarandeerd. Hij zei in soera Hood vers 6: “Er is geen schepsel op aarde, of God zorgt voor zijn levensonderhoud en Hij kent zijn verblijfplaats en zijn bewaarplaats. Alles staat  duidelijk in zijn boek} . Eén van de namen van Allah (swt) is de levensonderhouder of de voorziener. Hij (swt) zei : {Voorzeker, Allah is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke}. Er zijn oorzaken van de zegen in het levensonderhoud:

1- Het geloof dat door vroomheid benadrukt wordt. Allah (swt) zei in soera Al-A°raaf vers 96:

{En indien de mensen van die steden hadden geloofd en rechtvaardig waren geweest, zouden Wij zeker zegeningen van de hemel en van de aarde voor hen hebben gezonden, maar zij verloochenden (onze profeet); daarom grepen Wij hen vanwege hun daden.}

2- Dua°a ( smeekbede ):  De profeet (vzmh) ging een dag zijn moskee binnen en vond een metgezel alleen op een moment dat het geen gebedstijd is, en wiens  gezicht zorgwekkende tekenen van verdriet vertoont.  Hij (vzmh) benaderde hem en vroeg hem voorzichtig, O Abu Umama, waarom ben je in de moskee op dit moment? Hij antwoorde: O boodschapper van Allah (vzmh) Ik heb heel veel zorgen en zit met heel veel schulden.

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei : ik zal je een aantal woorden leren als je die zegt zal Allah (swt) je zorg wegnemen en je schulden verzachten: Zeg dag en nacht: – (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen zorgen en verdriet, en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen ongeschiktheid en luiheid en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen lafheid en gierigheid, en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het overwicht van godsdienst en het onderdrukken van mensen) Abu Umama zei: Ik heb die woorden gezegd en Allah (swt) heeft mijn verdriet en mijn schulden weggenomen.

3-  Familiebezoek: de profeet (vzmh) zei: “Als je wil dat Allah (swt) je zegening geeft en je leven langer maakt, bezoek dan je familie”.

4- Aalmoezen en de uitgaven ter wille van Allah (swt) zoals in de Hadith: (Elke ochtend komen twee engelen naar beneden, een zegt : oh Allah (swt) vermeerder de bezittingen van de vrijgevige en geef schade aan de gierige.)

En met al deze oorzaken moet men zijn levensonderhoud Halal verdienen en met vertrouwen in Allah (swt)

Hij (swt) zei in soera Albaqara vers 172 : { O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien jij Hem alleen aanbidt.}

De profeet (vzmh) zei: (als jullie in Allah vertrouwen zoals het moet gaat Hij jullie onderhouden zoals Hij de vogels onderhoudt, zij vertrekken hongerig en komen verzadigd terug)

 

Wij vragen Allah (swt) om de zegen in het levensonderhoud. Amien Amien