De oorzaken van geluk

De oorzaken van geluk

 

Geluk is een groot goed eis dat iedereen beoogt te bereiken in dit leven het hiernamaals. Om het geluk te bereiken heeft men

3 voorwaarden nodig:

  • Allah bedanken voor zijn zegeningen.
  • Geduld bij catastrofen en calamiteiten waarmee de moslim wordt beproefd.
  • Voortdurend Allah vragen om berouw en vergeving.

Het meest wat de moslim overkomt zijn de zegeningen en dankbaar zijn voor deze zegeningen wordt beloond met het behouden de verhoging ervan Allah (swt) heeft gezegd in soera Ibrahiem vers 7: Als gij dankbaar zijt zal ik u meer geven, maar als gij ondankbaar zijt is Mijn straf inderdaad streng.”

Zoals de dankbaarheid door de tong wordt beoefend worden ook de zintuigen beproefd door het in de goede daden te gebruiken, Allah (swt) heeft gezegd in soera Saba’ vers 13: “Betoon, O Huis van David, dankbaarheid, doch slechts weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar.”

De mens wordt beproefd met ongelukken en rampen, men moet deze beproevingen aanvaarden en ermee omgaan met geduld en zonder bezwaar, Allah (swt) heeft gezegd in soera At-tghabun vers 11: “. Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van Allah. En wie in Allah gelooft, – Hij leidt zijn hart. – En Allah heeft kennis van alle dingen.” Wat betekent dat een persoon wordt getroffen door een ramp en weet dat het van

Allah (swt) komt, hij moet het aanvaarden en ermee tevreden zijn.

de profeet (vzmh) zei! “ verbazingwekkend is de zaak van de gelovige , al zijn zaken zijn goed, en dit geldt slechts voor de gelovige, wanneer hij door voor spoed is geraakt is hij dankbaar en wanneer hij door tegen spoed wordt getroffen is hij geduldig, en dit is uiteindelijk het goede voor hem.” (Overgeleverd door mouslim.

De mens valt in zonden, acties en uitspraken die Allah boos maken of in nalatigheid bij de toepassing van Allah geboden, daarom moet een moslim berouw tonen en vergeving vragen, Allah (swt) heeft gezegd in soera Noeh verzen 10-12 “10. En ik zijde: “Zoekt vergiffenis van uw Heer, want Hij is de Vergevend gezinde. 11. Hij zal regen voor u neer zenden in overvloed. 12. En Hij zal uw rijkdom en kinderen vermeerderen, en Hij zal u tuinen en rivier en schenken.

Ons voorbeeld is onze profeet Mohammed (vzmh) die zijn vroeger een latere zonden vergeven worden maar toch bij elke raad zei hij meer dan honderd keer “ Astagfiroe- llah waatoeboeilayhi”: (Ik vraag vergeving van Allah (swt) en aan hem toon ik mijn berouw.)

Proficiat aan diegene die als hij gezegend is, Allah hiervoor dankt en als hij beproefd werd met een ongeluk of een ramp of een ongeluk hierbij geduldig blijft en als hij zondigt vergeving vraagt aan Allah (swt). Dit is de weg van geluk in dit leven en in het hiernamaals. We vragen Allah (swt) om van ons gelukkige mensen te maken, hij is de alles horende de dicht bij zijnde de realiserende van de smeekbeden. Amien Amien

Walhamdoulilah irabi lhalamien