Deugden van liefdadigheid

Moskee Flyer 2016

 

 Deugden van liefdadigheid

Van de goede daden die de deuren van de deugden en de voorzienigheid openen vinden wij liefdadigheid en vrijgevigheid. Allah swt vertelde ons dat de liefde voor geld is instinctief in de mens. Hij swt zei in soera Al Fadjr vers 20: “ En gij houdt te veel van weelde.” En hij swt zei in soera Ali Imran vers 14: “Voor de mensen is de liefde tot begeerten schoonschijnend gemaakt, vrouwen, kinderen, stapels” Maar wanneer een moslim een deel van zijn inkomen wijdt aan het goede doel en vrijgevigheid, gaat hij in een goede gezondheid keren en krijgt hij deugd aan zijn nakomelingen en zijn geld. De profeet saw zei:” ”sadaqah vermindert het geld niet, maar vermeerdert het” en dat wil zeggen dat als je sadaqah geeft met de juiste intentie, zal jouw vermogen niet verminderen, maar vermeerderen.

Allah swt zei in soera saba vers 39: “….En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener. De beste sadaqah die de moslim geeft is de sadaqah voor de moskeeën met als doel bijdragen aan de bouw of uitbreiding van die moskeeën. Met deze daad krijgt een moslim een paleis in het paradijs.

In Sahihain heeft Uthman (r.a) overgeleverd dat de profeet saw zei: “Diegene die voor Allah een huis in deze wereld bouwt voor hem zal Allah een huis in het paradijs bouwen” . Een huis in het paradijs is een paleis. Abu Dharr (r.a) overleverde dat de profeet saw zei: “ diegene die een moskee bouwt zelfs een kleine  als een vogelnest, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs.”  Dit wil zeggen dat iedereen die deelneemt aan de bouw van de moskee wordt beloond.

In onze moskee ‘ El Mouslimiene’ wordt er de volgende vrijdag een donatie ( benefiet) geopend gedurende drie dagen, Eerste, tweede en derde april 2016. Het doel is de moskee te vergroten en nog met een verdieping te verhogen met een afdeling voor het onderwijs en een ander voor het wassen en hullen van de doden. Zo wordt de moskee ruimer en kan meer gelovigen ontvangen en meer diensten aanbieden.

Dit project kan niet gehaald worden zonder een actieve deelname van de gelovigen, de goede mensen van overal en dit is de sadaqa waaraan de zegeningen verbonden zijn zowel tijdens het leven als na zijn dood. De profeet Mohammed saw zei: “ Als de mens sterft stoppen al zijn werken behalve drie: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat of een sadaqa die hem bereikt.”

Laten wij ons allemaal voorbereiden voor deze goede daad en sadaqa geven. Men kan ook sadaqa geven in plaats van zijn kinderen en zijn familie en zijn ouders zowel als ze in leven zijn of gestorven zijn. En de sadaqa die je geeft voor de doden gaat de deuren van de barmhartigheid en de genade openen tot de dag des oordeels. We smeken Allah om het te aanvaarden. Amien Amien