Eigenschappen van de nacht van de voorbeschikking oftewel lailatoe Alqadr

Eigenschappen van de nacht van de voorbeschikking oftewel lailatoe Alqadr 

Met de toestemming van Allah(swt) bevinden we ons in de beste dagen en nachten van het jaar, namelijk de 10 laatste dagen van de maand Ramadan. In deze dagen bevind zich een hele waardevolle en geweldige nacht, dit is de nacht van de voorbeschikking, de Waardevolle nacht.

Het is de enige nacht van het jaar die zo gigantisch veel gunsten bezit,  Allah swt heeft in de edele koran een  gehele soura aan deze bijzondere nacht gewijd dit is hoofdstuk 97 sourat ”Al-Qadr”

Wij gaan deze gunsten opnoemen:  Vanuit de ‘LAWH ALMAHFOOZ'(lawh almahfooz betekend het ‘welbewaard paneel” hierin wordt alles dat door Allah swt bepaald en geschapen is bewaard) dus vanuit deze Lawh Almahfooz heeft Allah(swt) de Heilige Koran in zijn geheel neergezonden  tot de aardse hemel.Allah swt heeft in een andere soura ook naar deze bijzonder nacht verwezen en ook heeft Hij swt verwezen naar de neerdaling van Zijn heilige Boek. Dit staat vermeld in sourat A-Douchaan hoofdstuk 44 vers 3 waarin Allah(swt) zegt: “ Voorwaar, wij hebben hem (dus de koran) in de gezegende nacht neergezonden.   Voorwaar, Wij zijn Waarschuwers’.

De machtige Koran die wij moeten volgen, hebben wij dus van Allah swt in de nacht van Lailatoe Alqadr ontvangen.Dit bevestigd en bewijst dat dit een bijzonder nacht is met een geweldige status en waarde 1. Sourat Al-Qadr vers 2: Allah swt zegt: “ En wat  doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is?”

Allah swt drukt deze vers in een vragende vorm uit zodat Hij ons wil laten overpeinzen hoe waardevol en bijzonder deze Nacht is

  1. De beloning voor u aanbidding tijdens deze ene nacht  en het verrichten van vrome handelingen is gigantisch, het zal zijn alsof je meer dan duizend maanden bezig was met aanbidding.
  2. Duizend maanden staat ongeveer gelijk aan 84 jaar, wat meer dan een gemiddelde levensduur is.

Dus als je één gebed uitvoert dan staat dit gelijk aan meer dan 84jaar bidden, en zo ook als je een aalmoes geeft de Koran reciteert Dhikr doet of smeekbedes verricht, je wordt beloond alsof je je gehele leven achter elkaar deze soorten van aanbiddingen hebt uitgevoerd. Vanwege deze grote bijzondere status en waarde zouden we dus tijdens deze bijzondere nacht verschillende vormen van aanbidding moeten verrichten en de beste handeling is in gebed staan gedurende deze nacht. De profeet(vzm) heeft ons immers over deze nacht laten weten: Degene die tijdens LAYLATOE ALKADR opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning,zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven. Deze hadith is overgeleverd door abu Huraira en staat vermeld in sahih Bouchari en Muslim.Tijdens deze nacht dalen er vele Engelen neer,en bij  hun neerdaling nemen deze edele Engelen genade en barmhartigheid met zich mee voor de mensen

  1. Allah swt zegt aan het einde van sourat Al-Qadr: “ Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering”.
  2. Wat betekend dat deze waardevolle gezegende nacht vrede veiligheid en veel goeds met zich mee brengt.

Wat betreft de tijdstip van deze nacht:

Wat betreft de precieze tijdstip van LAYLATOE AL-QADR… er werd overgeleverd dat Allah swt zijn Profeet Mohammad vzmh op de hoogte heeft gebracht van de exacte tijdstip van deze nacht.

De profeet vzmh wilde dit aan zijn metgezellen meedelen, maar hij kwam twee mannen tegen die ruzie hadden, hij hield zich met hen bezig waardoor hij is vergeten wanneer de nacht zich precies plaatsvond.

Onze geleerden zeggen ook dat de exacte tijdstip van deze nacht door Allah swt met wijsheid is verborgen zodat wij gedurende de laatste 10 dagen van de Ramadan ons best blijven doen om deze  nacht te behalen. Want indien wij de exacte tijdstip van deze bijzonder nacht met zekerheid zouden weten dan zouden wij misschien de overige dagen en nachten verwaarlozen.

Er wordt gezegd dat deze nacht zich bevind in de laatste 10 oneven nachten van Ramadan, en het verschuift elke jaar van de ene nacht naar de andere. We zouden er beter voor kunnen kiezen om de laatste 10dagen van de ramadan allemaal in aanbidding door te brengen, op deze manieren zouden wij laylatoe al-qadr zeker

nutten en in aanmerking komen voor de beloofde beloning

Aanbiddingen die aangeraden zijn om tijdens deze nacht te doen zijn:

  • Vele nachtgebeden verrichten, want als iemand tijdens de nacht van Laylatoe Al-Qadr met oprechtheid in het gebed heeft gestaan dan zal Allah(swt) al  zijn voorgaande zonden vergeven.
  • De Koran reciteren, want in deze nacht is de Koran neergezonden, daarom wordt er aangeraden om veel uit deze heilige boek te reciteren en zijn verzen te overpijnzen.
  • wat ook aangeraden om te doen tijdens deze bijzondere nacht is Allah swt gedenken Dikr en smeekbedes verrichten, en de beste smeekbede die men in deze nacht kan zeggen is wat door Aicha(r.a) is overgeleverd.  zij vroeg aan de Profeet vzmh: “als ik weet welke nacht Laylat Al-Qadr is, wat zou ik (in die nacht) dan moeten zeggen?”’

Hij vzmh zei daarop: “ zeg: O’ Allah, U bent vergevingsgezind en houdt van vergeving dus vergeef mij)

 

Wij smeken tot Allah(swt) en hopen dat Hij ons begunstigd met het behalen van deze waardevolle nacht en dat Hij swt het van ons zal accepteren.  Amin amin amin  walhamdoelilahirabilalamien