Het gevaar van fraude

Het gevaar van fraude

 

De Islam verbiedt  fraude want deze heeft als gevolg de rechten van anderen te nemen en hen schade te veroorzaken.

Fraude vindt plaats in veel domeinen:

Op het werk: zoals de werknemer op het einde van de maand zijn loon volledig wenst te krijgen, is hij verplicht  om zijn werk goed uit te voeren, de werktijd na te leven en goed te presteren

De Islam spoort aan tot perfectie in werk  Allah de verhevene zei: << En zeg (O Mohammed): werkt, Allah zal jullie werken zien en ook zijn boodschapper en de gelovigen. En jullie zullen worden teruggevoerd tot  de kenner van het onwaarneembaar  en het waarneembaar, dan zal hij jullie inlichten omtrent hetgeen plachten te doen>> At Taubah 105.

Handel: de meest voorkomende vorm van fraude bij de handel is het knoeien met de weegschaal, Allah de verhevene bedreigd degenen die dat doen en zei: << 1-wee de zwendelaars 2-    degenen die wanneer ze voor zich laten wegen de volle maat eisen. 3- maar wanneer ze voor anderen afmeten of voor hen afwegen benadelen zij (hen). 4- zijn diegene dan er niet van overtuigd dat zij opgewekt zullen worden? 5- op een geweldig dag? 6- op de dag waarop de mensen voor de Heer der werelden staan?>>                  Al Moethaffifin 1-6

Een andere  vorm van fraude is het verkopen van corrupte en bedorven goederen of het verbergen van de tekorten van die goederen in sahih moslim overgeleverd door Aboe Horairah dat de profeet Mohammed Sallalahu ‘alaihi wasalam zei: << wie ons gefraudeerd heeft hoort niet tot ons>>

Het huwelijk: een andere vorm van fraude en bedrog is datgene wat  bij het begin van een huwelijk voorkomt. De man verbergt zijn mankementen, ziektes of slechte eigenschappen en stelt zich voor als een ideale man. Daarna wordt zijn vrouw en haar familie verbaasd door andere eigenschappen dan diegene die ze in het begin hebben gezien. Of de vrouw die haar ideale kanten tijdens de verlovingsperiode laat zien en al haar  mankementen verbergt. En na het huwelijk wordt haar man en zijn familie verbaast door haar slechte eigenschappen. Dit heeft dikwijls geschillen en ruzie en ten slot de scheiding tot gevolg. Een geslaagd en gelukkig huwelijksleven begint met eerlijkheid en openheid.

Examen: we moeten onze kinderen zelfstandigheid en hardwerken meegeven in de opvoeding  zodat ze in hun leven kunnen slagen.  En we moeten ze waarschuwen om geen fraude bij de examens en opdrachten te gebruiken  want het wordt beschouwd als diefstal van de inspanning van de andere.

Moge Allah ons beschermen en gezondheid schenken en ons beveiligen tegen deze slechte eigenschap. Amien Amien