Praktische punten om de maand Ramadan te ontvangen

Praktische punten om de maand Ramadan te ontvangen

 

Beste gelovigen. Weldra begint de heilige maand Ramadan. We hebben een reële operationele bereidheid nodig om deze geliefde gast te ontvangen. Hierbij een reeks praktische punten voor de ontvangst van deze heilige maand Ramadan:

1-    Berouw tonen aan Allah (swt) Als men geplaagd is met slechte daden (misdrijven) groot of klein, moet hij berouw aan Allah (swt) doen voor het begin van de maand Ramadan, Allah (swt) zei in soera An-Noer vers 31: “En keert jullie ten allen berouwvol ten Allah, O jullie gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” De profeet, (vrede zij met hem) vroeg dagelijks zeventig of honderd keer vergiffenis. Vergiffenis vragen aan Allah (swt) is de belangrijkste punt om zich te voorbereiden om de maand Ramadan te ontvangen.

 

2-    Extra prosternatie (knielen): Allah (swt) zei in soera al-Hadj vers 77: “O gelovigen! buigt u neder en knielt, aanbidt uwen Heer en oefent rechtvaardigheid uit, opdat gij gelukkig mocht zijn”. Allah (swt) zei ook in soera Al Alaq vers 19: ”Nee! (O Mohammed) gehoorzaam hem (d.w.z. Aboe Djahl) niet. En kniel neer en kom nader (tot Allah)”. Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde: dat de Boodschapper van Allah (swt) zei: “Een dienaar wordt het dichtst bij zijn Rabb wanneer hij in de prosternatie is. Dus verhoog de smekingen in de prosternatie (tijdens het knielen).”  Rabia ibn Ka’b Al-Aslami rapporteert: “Ik verbleef een paar nachten in het huis van Rasulullah (vzmh). Op een avond bracht ik Rasulullah (vzmh) water voor zijn wassing en reiniging. Rasulullah (vzmh) zei tegen mij: ‘Vertel me wat je wilt.’ Ik zei: ‘Rasulullah (vzmh), Ik vraag je om je metgezel te zijn in het paradijs.’ Hij zei: ‘Zeg nog iets anders.’ Ik zei: ‘Dat is mijn verzoek. Rasulullah (vzmh) zei: ‘helpt me dan triomferen over jou door veelvuldig bidden en prosternatie’. (overgeleverd door Moslim). Voor elk prosternatie krijgt men een beloning en voor de volgende werd een van zijn fouten vergeven en zo voort.

 

3-    Dagelijks een vaste aantal Aya’s van de heilige Koran lezen. Want Koran lezen bereidt de zielen om ramadan goed te ontvangen. Allah (swt) zei in soera Fatir verzen 29-30:

“Waarlijk, die Allah’s boek lezen en standvastig in het gebed zijn, en die aalmoezen geven van hetgeen wij hun hebben geschonken, zowel in het geheim als openlijk, hopen op een goed dat niet zal verloren gaan. Allah zal hun het loon ten volle betalen en hun ene meer dan overvloedige toelage zijner vrijgevigheid schenken; want hij is gezind de misslagen zijner dienaren te vergeven, en hune pogingen te belonen.”

De moslim die de koran leest wordt beloond met tien hasanat voor elk letter die hij leest . In de maand ramadan wordt het verdubbeld.

 

4-    Zuivering van de harten van de onzuiverheden: Het is een belangrijk en praktisch punt om Ramadan te ontvangen. Er is geen plaats voor noch haat, noch strijd, noch afgunst, noch arrogantie in de harten. Wij raden aan de strijdende partijen  met elkaar te verzoenen voor de komst van Ramadan, zowel echtgenoten, broers en zussen of kinderen van dezelfde familie, buren, vrienden of kameraden op het werk. Deze verzoening moet nu met spoed zonder uitstel worden gebeuren.

De aanwezigheid van haat laat de goede daden in afwachting en zouden niet naar de hemel opgeheven worden, alleen pas als er verzoening is. Zo heeft de Boodschapper van Allah (vzmh)verteld.

We zullen vandaag bij deze punten stop​​pen en zullen de komende vrijdag verdergaan, als Allah (swt) het wil.

 

We vragen Allah (swt) om ons van degenen die naar het gezegde luisteren te maken en  van degenen die het beste volgen. Amien Amien