Raadgeving voor de vastende

Raadgeving voor de vastende

 

Proficiat aan alle vastende, voor al de beloningen die Allah (swt) jullie heeft gegund in dit gezegende maand, daarom zullen we in dit vrijdagspreek een paar raadgevingen opsommen:

1-    Zuivere intentie, omwille van Allah (swt)

Het vasten is een aanbidding, en Allah (swt) aanvaardt enkel de aanbidding die omwille van Hem (swt) uitgevoerd wordt.

2-    Het in praktijk brengen van de aanbevolen handelingen van ons profeet (vzmh) het vasten:

*- het nuttigen van de Soehoer = betekenis: “ de maaltijd die voor de dageraad wordt genuttigd” en om de soehoor-maaltijd uit te stellen tot voor het fajr gebed, zoals ons geliefde profeet Mohammad (vzmh) deed.

Annas (Moge Allah (swt) tevreden met hem zijn heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “nuttig de maaltijd van soehoor want deze bevat zegening.” Overgeleverd door Al Boekhari en Moeslim.

Sai’d Al Godry (moge Allah (swt) tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet v(zmh) heeft gezegd: “Soehoor is een gezegende maaltijd; laat het niet na. Desnoods drinkt iemand van jullie een slok water, want waarlijk, Allah (swt) en Zijn engelen prijzen degenen die soehoor nuttigen.”

*- Haasten met het verbreken van het vasten. SahlibnSa’d (moge Allah (swt) tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “de mensen zullen in een goede toestand blijven, zolang zij zich haasten met het verbreken van het vasten.”

*-het vasten verbreken met dadels, als men dit niet heeft dan met water.

*- het zeggen van de smeekbede bij het verbreken : “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.”

*- een vastende eten geven.  ZaydibnoeKhaalid al-Djoehaniyoverlevert dat de Profeet (vzmh) zei: “Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten te verbreken; hem komt de zelfde beloning toe als deze vastende zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.” Overgeleverd door at-Tirmidhiy.

Het na komen van deze aanbevolen handelingen zorgt voor meer beloning.

Hij zal zowel de beloning van het vasten ontvangen alsook de beloning van het volgen van de aanbevolen handelingen van ons Profeet (vzmh). Allah (swt) zegt in soerat Al-Ahzaab vers 21: “Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op ( de beloning van ) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

 

3-    Men moet zich weerhouden om vuile woorden te gebruiken alsook slechte daden.

Deze zullen er voor zorgen dat de beloning vermindert zal worden. Dit zoals leugens, roddels, scheldwoorden, onrecht aandoen, uitschelden, zelfs als iemand u onrecht heeft aangedaan, dan ga je met hem/haar om op de manier die ons geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons heeft aangeleerd. Namelijk antwoorden met ( ik ben aan het vasten).

4-    Weg blijven van onzuiverheden die het hart vuil maken zoals vijandigheid, haat, jaloezie, want deze onzuiverheden verhinderen dat de daden tot Allah (swt) geraken.

5-    Tijdens het vasten veel smeekbedes opzeggen, want de smeekbede van een vastende wordt aanhoort. Allah (swt) zegt in Soerat Al-Momin vers 60: “En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, ik zal jullie verhoren.” in een ander vers zegt Allah (swt) “ En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanner hij tot Mij smeekt.” Soerat Al-Baqarah vers 186

Onze Heer laat onze harten niet afwijken nadat u ons geleidt heeft en schenk ons van uw kant barmhartigheid.
Amien, amien, Walhamdoelilahirabilalamien