Ramadan, maand van vrijgevigheid

Ramadan, maand van vrijgevigheid

 

Ramadan is de maand van vrijgevigheid, maand van schenkingen, gulheid en opofferingen. In deze maand roept een omroeper: “O, gij met goede voornemens nader! O, gij met slechte voornemens, onthoud!.

De Profeet(vrede zij met hem) was vrijgevig en in de Ramadan was hij de meest vrijgevige, hij (vzmh) was in alle opzichten vrijgevig: in het geven van aalmoezen, in het geven van kennis, in het helpen van behoeftigen, hij gaf de arme eten en de onwetende onderwees hij, en gaf raad aan de onachtzame en hij (vrede zij met hem) was er voor iedereen.

Als men iets aan onze profeet (vzmh) vroeg, gaf hij het gelijk. Een man kwam naar de boodschapper vrede zij met hem en vroeg om iets, de boodschapper (vzmh) gaf hem vee, nadat de man naar zijn volk terug keerde, zij hij tegen hen: word moslim, want Mohammed (vzmh)  geeft weg zoals iemand die niet bang is om arm te worden. Ook al zou iemand moslim worden omwille van het wereldse, na een tijd zal hij meer van  islam houden dan van de hele wereld. Overgeleverd door muslim

Een moslim die een sadaqa geeft in Ramadan, heeft twee nobele zaken samengevoegd , het uitvoeren van de handelingen in deze maand ( de maand Ramadan) en de daad zelf, hierdoor zal hij vele beloningen ontvangen.

Allah swt zegt in De Edele Koran: De gelijkenis van degenen die op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend.” Surat Al-Baqarah vers 261.

De vrijgevige moslim wacht niet tot men aan hem zegt: “geef uit”, hij, de vrijgevige snelt naar het geven voor de armen en de behoeftigen, zoals:  eten geven aan vastende in de moskeeën.

Imam at-Tirmidhi vermeld in zijn Sunan, van Zaid ibn Khaalid al-Djoehanie die vertelde: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “ Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten  te verbreken; hem komt de zelfde beloning toe als deze vastende zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.”

Abou Maalik Al-Ash’arie heeft overgeleverd op gezag van De boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Waarlijk, er zijn kamers in het paradijs. De buitenkant ervan is vanuit de binnenkant te zien, en de binnenkant ervan is vanuit de buitenkant te zien. Allah heeft ze voorbereid voor degene die eten weggeeft, zachtaardig is in zijn taalgebruik, vaak vast, de vredesgroet verspreidt en ’s nachts bidt terwijl de mensen nog slapen.” Overgeleverd door Imam Ahmad.

Al deze goede daden die vermeld zijn in de hadith kunnen door ieder van ons uitgevoerd worden gedurende deze dagen en nachten van Ramadan, deze maand leert ons vrijgevig te zijn, en hierdoor zal de moslim voorspoed krijgen in zijn lichaam, zijn rijkdom, zijn gezin, kinderen en in zijn tijd en dit allemaal door vrijgevigheid om willen van Allah swt.

Allah swt zegt: “ En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners.” Surat Saba vers 39

Aan Allah vragen wij om ons te helpen bij het uitgeven en dat Hij swt ons doet behoren bij degenen waarvan de daden aanvaard worden. Moge Allah onze smeekbedes  aanhoren. Amien Amiene