vrijdagpreek 17 mei 2019 het fundament van behandeling

                                   het fundament van behandeling

We komen vandaag samen met een belangrijke en verzamelde Hadith (een Hadith die alles inhoudt) met grote voordelen die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Een korte zin met enorme betekenis.

In soenan At tarmidie overleverde Abie dar en moe°ad iben djabal dat de profeet Vrede zij met hem zei: “ Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” de boodschapper van Allah verzamelde in deze Hadith alle soorten van behandelingen: behandeling met Allah, behandeling met je ziel, behandeling met de mens

Eerste: de behandeling met Allah

Deze behandeling is gebaseerd op de vroomheid ( Godsvrees) zowel in stilte als openlijk. De mens moet denken dat Allah hem in het oog houdt en zich schaamt dat Allah hem ziet zondigen. Daarom is vroomheid het advies van Allah aan de eerste en laatste volkeren. Allah de verhevene zei: “We hebben degenen die het schrift voor jullie gegeven was opgedragen, en ook jullie, om Allah te vrezen.” (soerah An nisa vers 131)

De vrucht van deze vroomheid is kennis, licht, bestaansmiddelen, veiligheid en alle goedheid.

Tweede: de behandeling met je ziel

Het gaat over de toestand van de mens met zijn ziel, als satan hem tracht te misleiden en hij erop ingaat en zondigt dan moet hij die zonde opvolgen met goede daden zodat deze die zonde uitwist. Allah de verhevene zei: “ de goede daden wissen de slechte daden uit.” (Soerah Hoed vers 114)

Derde: de behandeling met andere mensen

Het fundament van het omgaan met andere ondanks zijn kleur, afkomst, religie en taal steunt op de goede manieren onder andere beleefdheid, goedheid, oprechtheid, beloften nakomen, sympathie, tactvol, onbaatzuchtigheid, tolerantie, vergevingsgezind, soepelheid en alle goede zeden waarmee Allah de verhevene zijn profeet Mohammed vrede zij met hem in de koran prijst (loft) en zei: “en voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter” (Soerah Al qalam vers 4)

In de twee sahihs ( sahih moslim en sahih boekhari) dat Aisha moge Allah tevreden zijn met haar toen zij gevraagd werd over de manieren van de profeet vrede zij met hem aangezien zij de dichtstbijzijnde persoon( echtgenote) was van de profeet vrede zij met hem. zij zei: “zijn manieren waren de Qoran.”

Als we ons aan die drie adviezen houden en deze in ons leven toepassen, zal ons geloof, familiale en psychische toestand verbeterd worden. Wat een goed gevolg oplevert aan de maatschappij waarin men leeft.

Moge Allah ons helpen om de adviezen van de profeet vrede zij met hem te volgen.

Hij is Alhorend, dichtstbijzijnd en beantwoordt de smeekbede