Wees De sleutel tot het goede

Wees De sleutel tot het goede

Ibn madjah overleverde in zijn soenan dat Anas Ibn Malik (radia-llahoe-anhoe) zei: “De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: (Er zijn mensen die tot de sleutels van het goede en tot de sloten tegen kwade behoren, maar er zijn ook mensen die tot de sleutels van het kwade en tot de sloten tegen het goede behoren , gezegend is degene die Allah (swt) de sleutels van het goede op zijn handen liet liggen, en wee voor degene die Allah de sleutels van het kwade op zijn handen liet liggen).

(toba) of gezegend betekent het goede. Er werd ook gezegd dat het een boom in het paradijs is. Wee betekent hartzeer en vernietiging. Er werd ook gezegd dat het een revier in de hel is. De mensen in dit leven zijn verdeeld in twee ploegen (categorieën): sleutels voor het goede die sloten tegen het kwade zijn en anderen sleutels van het kwade, die sloten tegen het goede zijn. Wanneer de moslim deze hadith hoort verlangt hij en hoopt hij dat tot de sleutels van het goede behoort. De praktische manier om dit te bereiken wordt samengevat in de volgende punten :

1-      toewijding aan Allah de Almachtige in woorden en daden. Dit betekent dat men op zoek moet zijn naar de beloning van Allah (swt) in alle zijn woorden en daden.

2-      Smeekbeden verrichten tot Allah (swt) en hem smeken om van je een sleutel tot het goede toevoegen.

3-      De goddelijke verplichtingen uitvoeren zonder verspilling of het lichtvaardig te nemen.

4-      De beste morele ethiek tonen en afstand nemen van de slechte en het kwade waarvan.

5-      Omgaan met de rechtvaardigen en de goeden. Allah (swt) zei: “ Blijf bij degenen die hun heer ‘s morgens en ‘s avonds aanroepen en die Zijn welbehagen zoeken en laat uw ogen niet van hen afdwalen door het zoeken van de praal dezer wereld en gehoorzaam niet aan hem, wiens hart Wij achteloos hebben gemaakt voor de gedachte aan Ons, nog degene die zijn begeerte volgt en wiens het ergste is”. Soera Al kahf 28.

In de hadith volgens Aïcha de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Een persoon volgt de Dïn (levenswijze) van zijn goede vriend, daarom moet ieder van u zorgvuldig kijken naar wie hij kiest voor vrienden” . Overgeleverd door Abu Dawud.

Omgaan met de rechtvaardigen en de goede mensen is omgaan met een omgeving omringd door engelen en mededogen. Omgaan met de slechteriken is gelijk aan zich omringen door de satans. Allah (swt) zei: “ Want Hij is de Afhorende, de Alwetende. Zal ik u meedelen op wie de duivelen nederdalen? Zij dalen op elke verstokte leugenaar en zondaar neder”. Soera Asj-sjoearaa 220-221-222.

6-      In de Hadith over Tamim Dari heeft de profeet (vzmh) het advies aangeduid als het fundament van de religie. De boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Religie is advies”. Overgeleverd door Muslim.

Wij vragen Allah (swt) om van ons allen sleutels van het goede en sloten tegen het kwade,

Amien Amien wa-l-hamdoe-lillahi-rabbi-l-aalamien.