Welkom ramadan ‘2015

Welkom ramadan

 

We heten de maand ramadan welkom, de maand die veel goeds met zich mee brengt waaronder : goedevoorzieningen, rahma, baraka. Het is de maand van het vasten, de maand van de Koran, de maand waarin vele goede daden worden verricht.

Allah swt zegt in de Nobele Koran: De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten.” Soerat Al Baqarah.

Het is de maand waarin de poorten van het paradijs geopend worden en de poorten van de hel gesloten worden. Het is de maand waarin de schayatien vastgeketend worden.

We zullen hieronder een paar punten opsommen met betrekking tot de ramadan:

 1. Als eerst de smeekbede, onze profeet vzmh heeft ons een smeekbede geleerd die wij moeten zeggen bij het zien van de maan van ramadan;
 2. O’ Allah breng ons de nieuwe maan in veiligheid, in geloof, in vrede en in islam, mijn Heer en uw Heer is Allah. De maan van veel goeds.
 3. Blijheid voor de komst van ramadan. Want eenieder die de maand vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.Blijheid omdat er in het paradijs een poort bevindt die Rayyan heet, hierdoor zal niemand dan de vastenden binnentreden. Blijheid omdat de vastende blij zal zijn wanneer hij zijn vasten mag verbreken, en hij zal blij zijn met zijn vasten zijn wanneer hij zijn Heer ontmoet.O’Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen.”“Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.”Blijheid omdat Allah swt zelf de beloning van de vastende zal uitdelen.
 4. En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.”
 5. De koran zal zeggen:
 6. Blijheid omdat het vasten en de Koran op de Dag des Oordeels zullen komen om te bemiddelelen voor de dienaar, het vatsen zal zeggen:
 7. Blijheid omdat de smeekbede van de vastende door Allah swt aanhoort wordt tot hij het vasten verbreekt.
 8. De Ramdan verwelkomen door berouw tonen en om middelen te nemen die er voor zullen zorgen dat we op het rechte pad blijven.En Allah swt zegt in een ander vers: En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volg geen (andere) paden, want die zullen jullie doen splitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” Soerat Al An’am vers 153
 9. Allah swt zegt: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Vooorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhatige. Soert Az Zoemar vers en 54
 10. Men moet het hart zuiveren van wrok, haat, jaloezie, boosheid
 11. Men dient veel tijd vrij te maken en deze tijd benutten met het uitvoeren van aanbiddingen, zoals de Koran volledig uitlezen, en het bijwonen van zittingen van kennis, het geven van sadaqaat (aalmoes) bv de vastenden eten geven. Onze profeet vzmh heeft gezegd: wie een vastende voedt, krijgt een beloning die gelijk is aan hem (degene van wie hij het vasten verbreekt), zonder dat de beloning van de vastende persoon enigszins verminderd wordt.”

 

 

We vragen aan Allah swt om onze daden te aanvaarden. Amien