ziektes van haat, wrok, jaloezie afgunst en vijandigheid.

ziektes van haat, wrok, jaloezie afgunst en vijandigheid.

 

Beste broeders en zusters, wat behoort tot een van de gevaarlijkste ziektes van de harten van de mens zijn de ziektes van haat, wrok, jaloezie afgunst en vijandigheid, het is gevaarlijk voor elke moslim dat hij zijn hart met dit soort ernstige ziektes besmet.

De sleutel tot het paradijs daarom is het bezitten van een toegewijd hart een hart dat gezuiverd is van deze ziekten.

 

Allah (swt) zegt in surat  ”De Dichters” vers 87/88/89:  ” En verneder mij niet op de dag waarop de mensen zullen worden opgewekt, Op de dag, waarop rijkdom en zonen niet zullen baten. Alleen hij(zal gebaat zijn), die naar Allah komt met een zuiver hart”

 

De profeet (vzmh) heeft haat, nijd en afgunst beschreven als een ernstige ziekte.in A-Tirmidi is staat vermeld dat A-Zoubairibn Al-awaam (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) ons heeft geleerd dat er onder het volk een ziekte heerst dat vroeger ook heerste onder andere volkeren, dit is de ziekte van haat en afgunst, deze ziekten scheren het geloof weg en het is niet het scheren van haar wat bedoeld wordt maar het scheren van geloof. De profeet (vzmh) zweerde bij Allah (swt) dat men het paradijs niet zal binnentreden totdat men het geloof bereikt, en men zal niet geloven totdat men elkaar liefheeft en hij (vzmh) zei: Zal ik jullie inlichten over iets dat als jullie het uitvoeren jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de salaam onder elkaar.(de vredesgroet)

De gevaren van deze ziektes:

-Als men deze ziektes in zijn hart draagt dan zal men de sensatie die men verkrijgt bij de aanbidding verliezen, men voelt de zoetheid van het geloof bij de aanbidding niet meer.

-Deze ziektes die zich in het hart bevinden voorkomen ook dat de goede daden die men verricht niet worden opgeven tot Allah (swt), de opstijging van deze daden gebeurt pas als men zijn hart van deze ziektes zuivert.


In een hadith dat staat vermeld in sahihMuslim heeft onze profeet (vzmh) ons geleerd dat de daden van Allahs’s dienaren op elke maandag en donderdag aan Allah (swt) worden getoond, en Allah (swt) vergeeft elke dienaar die geen deelgenoten naast Hem neemt, behalve als er tussen twee personen ruzie is , er zal worden gezegd geef het opstijgen van hun daden uitstel totdat ze vrede met elkaar sluiten.

Een persoon die in zijn hart haat en afgunst bezit zal vroeg of laat ziektes oplopen zoals hoge bloeddruk overspanning, en stress. En daarom is het voor een moslim belangrijk om zijn hart te zuiveren van ziektes als haat ,afgunst en jaloezie , of het nu is jegens familie kennissen vrienden of buren , een moslim moet naar elk ander een zuiver hart hebben dat schoon is dit soort negativiteit want een van de kenmerken van een gelovige is zoals Allah (swt) ons in Zijn heilige boek heeft geleerd het zuiveren van het hart van wrok.

Allah (swt) zegt in Zijn heilige boek: ”En degenen die na hen kwamen, zeiden: ‘onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent Zachtmoedig, Meest Barmhartig”. Surat Al-Hasjr vers 10.

Een van de kenmerken van de bewoners van het paradijs is dat hun hart gezuiverd is van haat en alle andere negatieve aspecten die met haat samenhangt, Allah (swt) zegt in surat Al-Hidjr vers 47: “En we nemen weg wat er in in hun harten aan wrok is,(zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar”.

Onze profeet (vzmh) heeft een man 3 dagen achter elkaar het goede nieuws verkondigd dat deze een bewonder zal zijn van het paradijs. Toen een van de sahaba uit nieuwsgierigheid besloot om deze man een tijdje te vergezellen om er zo achter te komen wat de reden zou zijn dat deze man het paradijs is beloofd kwam hij tot de conclusie dat deze man eigenlijk niet meer was als alle andere.er werd aan hem gevraagd wat de reden was dat de profeet (vzmh) hem het paradijs heeft beloofd, hij antwoorde: als ik naar mijn bed ga voor het slapen gaan dan zorg ik ervoor dat ik mijn hart zuiver van haat en wrok jegens anderen ik ben ook niet jaloers op mensen die Allah (swt) heeft voorzien van zijn gunsten.

Anas ibnoe Malik heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: ”Wees niet haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en wees dienaars van Allah (swt) en broeders voor elkaar.

Een moslim mag het contact met zijn broeder niet langer dan 3dagen verbreken(uiteindelijke overlevering door Buchari en Muslim.) in een andere overlevering (riwaya) staat vermeld: De beste van hen is degene die begint met de vredesgroet, dus de salaam.


Wij vragen Allah (swt) de VERHEVENE de ALLEMACHTIGE dat Hij onze harten zuivert van deze ziektes van haat wrok jaloezie afgunst en vijandigheid, waarlijk onze Heer is de ALHORENDE de VERHOORDER van de smeekgebeden. 

 

Amin Amien, walhamdoelilahierabilalamien.