Zondes van de tong

Zondes van de tong

 

Vandaag zullen we hebben over een lichaamsdeel, het is klein maar kan veel effect hebben. Namelijk de tong, De tong kan zorgen dat iemand naar de Paradijs of naar de hel gestuurd wordt.

In sahih al-Bughari staat vermeld dat abu-Hurayrah (ra) heeft gezegd, dat de profeet vzmh heeft gezegd: ‘ Voorwaar, de dienaar spreekt een woord zonder het gevolg ervan te beseffen, waardoor hij zal stijgen in graden en dat de dienaar een woord uitspreekt die de woede van Allah wekt, zonder het gevolg ervan te beseffen, waardoor hij zal wegglijden in het hellevuur’

Allah swt heeft de eigenschappen van de gelovigen opgesomd, Hij swt zegt: ‘ Degenen die nederig zijn in hun Salat.’ Surat al-Mouminun vers 3

In Sahih al-Bughari en Muslim, vertelt abou Hurayrah (ra), dat de profeet vzmh heeft gezegd: ‘Wie in Allah en de laatste dag gelooft, moet iets goeds zeggen of zwijgen.’

In Sunan at-Tirmidi staat vermeld dat de profeet vzmh tegen Mu’ad (ra) zei terwijl hij met zijn vinger naar zijn tong wees: ‘Beheers deze’ Mu’ad (ra) zei  vervolgens, O’ Profeet van Allah, worden wij dan kwalijk genomen voor datgene wat wij uitspreken?” Hij zei: “Had je moeder jou maar verloren! Waardoor zouden de menen anders op hun gezichten- of hij zei –op hun neuzen in het Hellevuur worden geworpen dan door de oogsten van hun tongen?”

Dit betekend dat elke woord de dienaar uitspreekt, hij hierover zal gevraagd worden, het komt oftewel terecht bij de hasanat oftewel bij de Sayiat. Allah swt zegt: ‘ Er is geen woord dat hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is.’ Surat Qaaf vers 18

Daarom was het zo dat de Metgezellen en de Vrome voorgangers voorzichtig waren met hun tong te gebruiken, er is overgeleverd dat abd-Allah ibn Mas’oed (ra) zei: ‘er is niets dat langer opgesloten dient te worden dan mijn tong’.

Abou Addarda (ra) zei: Allah swt gaf jou twee oren en één mond, zodat jij meer luistert dan spreekt.

De wijze is degene die eerst nadenkt vooraleer hij spreekt, is het iets dat Allah swt behaagt spreekt hij het uit, indien het Allah boos maakt, spreekt hij het niet uit.

De tong vertaald hetgeen in het hart bevindt, de standvastigheid van de hart heeft te maken met de standvastigheid van de tong. In Musnad Ahmad wordt vermeld dat Anas ibn Malik (ra) zei, dat de profeet vzmh heeft gezegd: “Iemands Imaan (geloof) zal niet standvastig zijn totdat zijn hart standvastig is. En zijn hart zal niet standvastig zijn totdat zijn tong standvastig is”.

Resultaat en vruchten die bereikt worden door de tong te beschermen:

Het Paradijs:

In Sahih al-Bughari & Muslim is overgeleverd dat Sahl ibn Sa’d (ra) zei, dat de profeet vzmh heeft gezegd: “ Wie mij garandeert dat hij beschermt wat tussen zijn lippen zit (de tong) en wat tussen zijn dijen zit, hem garandeer ik het Paradijs.”

Slechte zaken die door middel van de tong gedaan worden:

– uitschelden

– vloeken

– Obscene woorden

– leugens

– achterklap

– roddelen

– spot

Positieve zaken die door de tong gedaan worden:

Allah gedenken                                                  – Smeekbedes

– Raadgevingen                                                    – vragen stellen om te leren

– reciteren van de Koran                                      – Lesgeven en leren

Laten we ons tong door middel van Allah te gedenken parfumeren, zoals de profeet vzmh ons heeft gezegd: “ Laat jou tong zacht zijn met gedenken van Allah.”

 

We vragen Allah swt om ons te voorzien van goede kennis en van een tong die Hem swt altijd gedenkt en daden die aanvaard worden. Amien Amien