Abu bakr as-Siddiq, moge Allah (swt) tevreden zijn over hem.

Abu bakr as-Siddiq, moge Allah swt tevreden zijn over hem..

 

De vrijdagpreek van vandaag gaat over een van de metgezellen van onze profeet Mohamad (vzmh) Zijn naam is Abu Bakr as-Siddiq (moge allah tevreden zijn over hem) en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de Islamitische gemeenschap en voortzetting ervan. Abu Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) was een van de metgezellen van onze Profeet (vzmh) aan wie het paradijs was beloofd. Hij was tevens de eerste Khalifa.

Abu Bakr is de eerste man die het Islamitische geloof omarmde, en was verreweg de beste vriend en de meest geliefde metgezel van onze Profeet Mohamad (vzmh)

Amr ibn Al-3aas heeft overgelevert :  Ik kwam bij de Profeet (vzmh) en vroeg hem: ”wie van de mensen is  jou het meest geliefd?” Hij (vzmh) antwoordde: ”Aicha, 3amr Ibnou al-3aas zei: ”(ik bedoel) van de mannen: ”Hij (vzmh) antwoordde: ”Haar vader” (dus Abu Bakr).

Abu Bakr stond zij aan zij met de Profeet (vzmh) en hielp hem toen de mensen hem in de steek lieten, en hij geloofde in hem toen de mensen hem verloochenden,  en hij bevestigde wat de Profeet Mohamad (vzmh) verkondigde toen de mensen zijn boodschap niet wilden accepteren.

De vrome metgezel Abu Bakr genoot veel respect zowel in de tijd van de djahilia (dit is het tijdperk voor de islam) als tijdens de Islam.

Hij (vzmh) was heel bescheiden aardig en nederig, hij was zeer praktiserend en huilde veel (uit angst voor Allah (swt) Verder was Abu Bakr een succesvolle handelaar, hij was zeer vermogend en gaf veel geld uit op de pad van Allah (fisabililah). Hij r.a is zonder twijfel de beste volgeling van de Profeet (vzmh) door zijn oprechtheid, zachtaardigheid, vastberadenheid, houding, goede karaktereigenschappen en liefde voor Allahs  swt en Zijn Boodschapper wordt naar hem zelfs meerder malen verwezen in de Koran. Wij halen twee verzen aan waarin de Almachtige in Zijn Boek naar Abu Bakr refereerd, de Almachtige zegt: (interpretatie van de betekenis) <<ALS JULLIE HEM (DE PROFEET) NIET HELPEN: WAARLIJK, ALLAH HEEFT HEM REEDS EERDER GEHOLPEN, TOEN DEGENE DIE ONGELOVIG WAREN HEN (UIT MEKKA) VERDREVEN, (EN) HIJ DE TWEEDE VAN TWEE WAS TOEN ZIJ ZICH IN DE GROT BEVONDEN, (EN) TOEN HIJ TOT ZIJN METGEZEL (ABU BAKR) ZEI: ”TREUR NIET, VOORWAAR, ALLAH IS MET ONS”.WAARNA ALLAH ZIJN RUST OP HEM DEED NEERDALEN EN HIJ HEM BIJSTAND GAF MET EEN LEGER DAT JULLIE NIET ZAGEN. EN HIJ MAAKTE HET WOORD VAN DEGENEN DIE ONGELOVIG WAREN TOT HET LAAGSTE. EN HET WOORD VAN ALLAH IS HET HOOGSTE. EN ALLAH IS ALMACHTIG ALWIJS >>. (Surat A-Tauba vers 40) En in een andere vers Zegt de Almachtige: (interpretatie van de betekenis) <<ONDER DE GELOVIGEN ZIJN ER MANNEN DIE DE BELOFTE DIE ZIJ AAN ALLAH GEDAAN HEBBEN TROUW BLIJVEN.ONDER HEN ZIJN ER WIENS WENS VERVULT IS (OMWILLE VAN ALLAH GEDOOD ZIJN) EN ONDER HEN ZIJN ER DIE (DAAROP) WACHTEN.EN ZIJ HEBBEN NIETS VERANDERD (IN HUN BELOFTE) >> Surat Al-Ahzaab vers 23.  Hij Abu Bakr was vriendelijk en bemind, gemakkelijk en edelmoedig, vrijgevig en hooggeplaatst, wijs en intelligent.  Abu Bakr stond zowel letterlijk als figuurlijk zeer dicht bij onze Profeet (vzmh) Het feit dat onze Profeet Mohamad (vzmh) hem als metgezel heeft gekozen om met hem de hidjra te verrichten zegt meer dan genoeg. Abu Bakr en zijn gehele familie stonden altijd klaar voor onze Profeet Mohamad (vzmh) en hielpen hem in woord en daad.

Onze Profeet Mohamad (vzmh) zei dat hij vaak in het gezelschap was van Abu Bakr en Omar.

Abu Said Al-Khudri r.a levert over dat de Mohamad s.a.w heeft gezegd: ”als ik een boezemvriend zou moeten nemen buiten mijn Heer dan zou ik Abu Bakr als boezemvriend nemen. Echter de broederschap van de Islam en haar liefde (verbind ons). (Bukhari en Muslim)

Toen onze profeet Mohamad (vzmh) heel ziek werd stuurde hij Abu bakr om het gebed te leiden.

Omar r.a zei: ” de Profeet (vzmh) heeft Abu bBakr gekozen voor religieuze zaken,  hoe kunnen wij hem dan niet kiezen voor wereldse zaken”. Abu Bakr wedijverde altijd in het goede. Abu Bakr ontwaakte als vastende, volgde de begrafenisstoet gaf de behoeftige te eten en bezocht de zieke. Onze Profeet (vzmh) zei wanneer deze deugden zich in een persoon verzamelen, voorzeker hij treed dan het paradijs binnen . Ook had Abu Bakr een belangrijk aandeel in de bekering van vooraanstaande metgezellen, deze waren onder meer: Utman ibn Affan, Abdurahman ibn Awf, Sa’d ibn abi Waqqas, Zubayr ibn al awaam, Talha ibn Oubaydulah , Abu Ubayda ibn al-Jarra7. Deze vijf metgezellen behoorden tevens ook tot de 10 metgezellen waaraan het paradijs was beloofd.

Abu Bakr lette streng op het eten van halal voedsel. Er is verhaald dat op een dag een jongeman eten aan Abu Bakr gaf, Abu Bakr at dit maar toen later bleek dat het voedsel uit haram geld was verkregen aarzelde Abu Bakr geen moment en stak zijn hand in zijn mond om de inhoud van zijn maag uit te spugen.

Toen Abu Bakr (r.a) khalifa werd, zei hij het volgende in zijn toespraak: ”O mensen! aan mij is het gezag gegeven over jullie.Ik behoor niet tot de beste van jullie, dus als ik goed doe gehoorzaam mij, maar als ik slecht doe, zet mij dan op het rechte pad.De waarheid is iets waarover gewaakt moet worden en oneerlijkheid is bedriegen en de zwaksten onder jullie zijn voor mij de sterksten totdat ik aan aan heb gegeven wat rechtvaardig is. Gehoorzaam mij in datgene waarin ik Allah (swt) en zijn Boodschapper (vzmh) volg, maar als ik Allah (swt) en Zijn Boodschapper (vzmh) ongehoorzaam ben dan heb ik geen recht op jullie gehoorzaamheid”.

 

Onze verplichtingen tegenover Abu Bakr zijn onder meer dat we van hem moeten houden, tevreden zijn met wat hij deed,zijn leer volgen,  zijn biografie kennen en dit onderwijzen aan onze kinderen.

Onze Profeet Mohamad (vzmh) heeft zijn gemeenschap opgedragen om zicht vast te houden aan zijn handelswijze (sounna) en aan de handelswijze van de rechtgeleide en rechtgeschapen khaliefen.

 

Ter afsluiting een belangrijke mededeling met betrekking tot de dag van Ashoura .

 

Ibn Abbas heeft overgeleverd: De profeet Mohamad (vzmh) kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashoura. Hij vroeg hen erover. Zijn antwoordden: ” Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop de Allah (swt) de Kinderen van Israel van hun vijand (firaun) gered heeft en Mousa vastte op deze dag.” De Profeet (vzmh) zei: ” Wij zijn dichter bij Mousa dan jullie”. Dus de Profeet (vzmh) vastte op deze dag en spoorde aan om te vasten (op deze dag). Bukhari.

Het is aanbevolen om ofwel een dag voor Ashoura ofwel een dag na Ashoura te vasten, dit om het vasten te vervolledigen. Zodat het beste te vasten morgen en overmorgen en blonen is Het wist de zonden van het vorige jaar uit. Er is overgeleverd door Abi Qatada dat De Profeet (vzmh) werd gevraagd over het vasten op Ashura: ”Hij (vzmh) antwoordde:”Het wist de zonden van het vorige jaar uit”. (vermeld in Muslim.)

Moge Allah (swt) al het goede van ons accepteren,  Amien Amien walhamdoulilahirabil3alameen