Wat na de Hadj

Wat na de Hadj

 

De bedevaartganger keert terug van zijn reis, volgeladen met “Al- Iemaan” , want deze reis “de Hadj” is het belangrijkste in de leven van de mens.

De bedevaartganger  keert blij terug, omdat hij de bedevaart heeft volgebracht. Hij is blij met dit aanbidding. Allah (swt) zegt : “ Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij zich dan daarmee verheugen.  Hij (de gunst) is beter dan wat zij verzamelen.”  Surat Yunus vers 58.

De bedevaartganger hoort zijn heer te bedanken voor dit gunst, het gunst om de hadj te verrichten.

Want door dankbaar te zijn, komen de gunsten. Allah (swt) zegt: “ En (gedenk) toen jullie Heer bekend maakte: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genieten) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.” Surat Ibrahiem vers 7

Onze profeet (vzmh) bleef in zijn nacht gebed lang bidden, tot hij last had aan zijn voeten, Aicha vroeg waarom doe je dit O boodschapper van Allah (vzmh), Allah (swt) heeft jou toch alles vergeven? Hij antwoorde: (Dien ik dan geen dankbare dienaar te zijn).

En natuurlijk er voor zorgen dat het bladzijde blanco blijft, dit na de hadj. Dit is de ultieme dankbaarheid. De profeet (vzmh) zei : “Wie de Hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonden te begaan, terugkeert, keert terug , (in een toestand) als de dag dat zijn moeder hem baarde” ( Boekhaarie & Muslim). Dit betekend dus, dat Allah (swt) zijn zonden zal vergeven door de Hadj. Daarom is het belangrijk voor de bedevaartganger, om dit niet te vergeten. En bewust moet zijn van wat hij zegt en doet, zodat zijn bladzijde blanco blijft.

De bedevaartganger moet aan de woorden van de profeet (vzmh) denken; Hij (vzmh) zei: “ de beloning voor een perfecte Hadj is niets anders dan de paradijs”. Boekhaarie & Muslim.

Alhassan Al-Basry zei: Als men van de doenja afwent en naar het hiernamaals smacht, dan is dit een teken van een aanvaarde Hadj.

Sommige van de geleerden zeggen:  een teken van een aanvaard hadj, is dat wanneer de bedevaartganger, standvastiger  is, dan voor hij de hadj verrichte. Daarmee bedoelen we: de verplichte zaken nakomen en zo ook de Soenaah van ons Profeet (vzmh) En weg blijven van de grote zonden.

 

De bedevaartganger moet veel smeekbedes doen, om aan Allah (swt) te vragen om hem op een rechte pad te houden.

In Soenan Attirmidi word verteld, dat men Oem Salamah vroeg, wat was de Doe’a die de Profeet (vzmh) veel herhaalde, zij zei: “O Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart standvastig op uw geloof.”

We gaan eindigen met een raadgeving en herinnering voor elke moslim, De moslim die kan, en nog niet de Hadj verricht heeft: doe moeite om incha allah volgende jaar tussen de mensen te staan die de Hadj zullen verrichten, zodat je deze grote gunst kunt doen en daarmee de 5de pilaar van Islam zult voltooien.

 

We vragen aan Allah (swt) om onze daden te aanvaarden. Amien Amien